Home

 

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopi?en, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of be?ndigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of be?ndiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

 

Werkwijze en voorwaarden acceptatie

In de loop der jaren stellen wij naarmate onze inzichten mbt de papegaaien en parkieten hobby
voortschrijden alles in het werk om deze zo transparant en gedetailleerd
mogelijk via onze websites te delen met iedereen die het weten wil.

Gebleken is dat wanneer de door ons online beschikbaar gestelde uitvoerige
info niet voldoende is voor een ander om op z?n minst de conclusie te kunnen trekken dat
het kweken en trainen van kromsnavels onze passie is die we met hart en ziel boven gemiddeld deskundig
uitvoeren, wij voor hen dus ook niet de aangewezen partij zijn om mee in zee te gaan.

Het totaal pakket van alles wat in elk geval voor ons deze hobby omvat, is van dusdanig gespecialiseerde aard
dat we niet verwachten noch verlangen dat iedereen zich daar in zou moeten kunnen vinden.

Onze werkwijze staat naast helder omschreven op de site ook in de
voorwaarden en in elke overeenkomst voor overname van een vogel.

Verder moet men er vanuit gaan dat iedereen die in Nederland ongeacht wat
onderneemt op welk gebied dan ook en daar succesvol mee is,
in elk geval de garantie heeft om door bepaalde types (met name online) verguist te worden.
Dat is een all inclusive garantie. Voorbeelden hiervan waar wij
het HELE verhaal vertellen, vind u eveneens op onze website.
Ook hierbij heeft elk nadeel zijn voordeel aangezien het prima SEO resultaten
in google oplevert zolang je naam maar genoemd wordt. Positief of negatief doet niet ter zake,
want uiteindelijk komt men toch bij ons terecht waar vervolgens het werkelijke verhaal te vinden is,
of het is tenzij niet relevant genoeg om te vermelden.

Kan men zich dus ondanks al onze transparantie online toch niet vinden in onze werkwijze dan is dat prima.
Wij kunnen ons er dan ook niet in vinden om onze kostbare tijd te investeren in het aannemen van de opdracht
een papegaai of parkiet voor u tot huisdier te socialiseren noch aan u over te dragen.
Ongetwijfeld zult u hier elders zeker in slagen waar wij u dan ook succes mee wensen.
 

Nadere informatie

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot de uitgever. Deze disclaimer in het Engels

Alle rechten voorbehouden.

? mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

Valid HTML 4.01 Transitional

 
 
 

 

 

 

all rights reserved tammevogels.nl | Privacy | algemene voorwaarden