VEEL GESTELDE VRAGEN

HOME | CONTACTREACTIES | BESCHIKBAAR | WEBLOG

 
Q Waarom werken jullie links op marktplaats.nl niet?
  
A Een begrijpelijk vraag. De links werken echter wel, maar je moet nogmaals klikken om marktplaats expliciet toestemming te geven hun site te verlaten voor een andere. (Ze willen liever dat je geld aan hun uitgeeft...?). Zie korte video hierover.
  
Q Ik heb ergens op internet gelezen dat ........
  
A Raadpleeg degene die schreef wat u gelezen heeft!
Wij zijn niet 'ergens op internet' wij zijn hobbykwekerij tammevogels.nl
met 20 jaar ervaring die DEZE  en die van ons gehele netwerk wat erbij betrokken is o.a. online delen.
  
Q Waarom duurt het socialiseren bij jullie zo lang,
meneer x, y, z zegt dat het helemaal niet zolang duurt?
  
AU leest elders op deze site zeer uitgebreide en gedetailleerde uitleg over hoe wij te werk gaan met socialisatie van jonge door de ouders grootgebrachte papegaaien en parkieten. Sinds 2013 is het met de hand grootbrengen van alle kromsnavel kuiken soorten in Nederland bij de wet verboden. Slechts enkelen, waaronder wij, slagen erin alsnog dezelfde resultaten te bereiken ZONDER hand opfok m.b.t. de mate van geschiktheid als huisdier.

Als u meer waarde wilt hechten aan meneer x,y,z dan is DAT de aangewezen persoon voor u om mee in zee te gaan en zijn wij dat NIET. We verzoeken u dit ook zo te houden, omdat onze focus ligt op de vogels die wij voor vele tevreden mede liefhebbers socialiseren en kweken.

Feit is helaas dat de meeste aangeboden jonge tamme vogels ondanks de wetgeving die dit verbied nog steeds illegale handel betreft van niet zelfstandige vogels, terwijl verkopers iets anders beweren.

Reserveert u een vogel bij ons, dan is dat uitsluitend en altijd onder ONZE voorwaarden, waarbij andere werkwijzen, meningen, methodes en beweringen er voor de volle 100% NIETS toe doen. Acht u een van deze toch beter, plaats dan ook DAAR uw reservering en niet bij ons.

Gaat er bij ons iets verkeerd dan staan wij in direct contact met een internationaal netwerk van honderden dskundigen op het gebied van papegaaien verzorging, training, medische zorg, opvoeding, socialisatie en kweek die ons daar op wijzen. Vervolgens passen wij graag dingen aan ter verbetering. Reden waarom bijvoorbeeld onze Papegaaienschool voortdurend toeneemt in kennis en waarde.

  
Q Wat is ongeveer de wachttijd als wij een vogel bij u reserveren?
  
ADit is een goede vraag die echter zo niet te beantwoorden is. Lees hiervoor de beknopte of meer uitgebreide toelichting op deze site.
  
  
Q Waarom al die negatieve verhalen op internet?
  
AWanneer u ons de opdracht geeft tot het socialiseren van een van onze uit de hobbykwekerij afkomstige al dan niet reeds geboren papegaaien of parkieten, wordt deze voor u uitgevoerd.

Zoals bij de meeste dienstverleningen het geval is, werken ook wij uitsluitend met een overeenkomst en aanbetaling alvorens een opdracht te aanvaarden. Deel van de overeenkomst is dat aanbetalingen niet kunnen worden geretourneerd, aangezien deze onlosmakelijk zijn verbonden met de uitvoering van zeer arbeidsintensief werk dat 24/7 van ons privéleven in beslag neemt. Ook wanneer zo'n opdracht na aanvaarding daarvan wordt geannuleerd, zijn wij genoodzaakt deze alsnog te voltooien. Niemand kan immers overweg met een half gesocialiseerde papegaai. Elke annulering werkt dus ALTIJD contraproductief tegen onze werkflow in.

U kunt geen reservering (= opdracht tot socialisatie) plaatsen zonder nadrukkelijk zich akkoord te verklaren dmv het aanvinken van akkoord met onze voorwaarden. Tegelijkertijd dient u een 6 pagina's tellende schriftelijke overeenkomst te ondertekenen waarin naast alle zaken waar wij ons aan dienen te houden o.a. ook is opgenomen dat u ervan op de hoogte bent en daarmee akkoord gaat dat er geen aanbetalingen worden geretourneerd. Ook zonder de schriftelijke bevestiging van u te hebben ontvangen, heeft u zich daar echter eerder tijdens het online reserveringsproces of ter plaatse eenvoudigweg door het feit dat u reserveert mee akkoord verklaard.

De enige reden dat er 'negatieve verhalen' de ronde doen is, omdat mensen ZELF een reservering annuleren en vervolgens ons de tegemoetkoming in de gemaakte onkosten in de vorm van de gedane aanbetaling niet gunnen. Ze gaan daarentegen haatcampagnes opzetten op allerlei forums en andere websites in een poging alsnog hun zin te krijgen. Ziet er slechts 1 persoon dat een ander dit doet die net als hij of zij na annulering geen aanbetaling retour heeft ontvangen dan zoekt men elkaar op en zo gaat het verder. Wij doen hiervan altijd aangifte wegens laster, smaad en inkomstenderving..

Omdat men zelf de moeite niet heeft genomen persoonlijk langs te komen om hun toekomstige huisdier te ontmoeten, maar in plaats daarvan koos voor reservering via de website, waar in is voorzien om o.a. lange afstanden die moeten worden afgelegd voor een bezoek te beperken en tijd te creeeren om de focus op de vogels zelf te kunnen houden, betekend dat niet dat men ons als 'internet bedrijf' kan bestempelen om ons vervolgens voor internet oplichter te kunnen uitmaken, wanneer men niet snel genoeg hun zin krijgt. Ten eerste zijn wij GEEN bedrijf en helemaal geen internet bedrijf, maar een kleinschalige  HOBBY Kwekerij. Zij het met GROOTSCHALIGE kennis en ervaring! Lees a.u.b. de uitvoerige heldere uitleg van onze werkwijze alvorens u een reservering plaatst.

  
  
QKun je het karakter van een Pyrrhura vergelijken met dat van een Agapornis?
  
ADe Pyrrhuras zijn over het algemeen niet erg te vergelijken met bijv. Agapornissen. Het zijn behoorlijk intelligente vogels die erg veel kunnen leren. Velen gaan ook heel wat woordjes kwebbelen en leren allerlei kunstjes.

Eenmaal deskundig gesocialiseerd, zijn het bij uitstek geschikte vogels om als kameraadje in huis gehouden te worden.
We krijgen veel leuke reacties ook over deze vogels.

Tussen de soorten onderling zitten zeer kleine, soms te verwaarlozen karakter verschillen.
Van veel groter invloed dan de ondersoort is de opvoeding/training en manier hoe er met de vogel straks door u zelf wordt omgegaan.
Dit geld ook voor het geslacht. Een deskundig getrainde pop zal zich in huis veel beter gedragen dan een verkeerd of helemaal niet tam gemaakte man en omgekeerd.

Wij leggen in elk geval de basis zo goed als maar mogelijk. De vogels zijn dan ook extreem tam op het moment dat ze ons huis verlaten en je kunt er alles mee doen.
 
  
QWaar vind ik jullie PRIJZEN?
ADe prijzen van onze deskundig gesocialiseerde kromsnavels zijn aan verandering onderhevig. Daarom is er elke maand een NIEUW PRIJS-OVERZICHT. Dit kunt u opvragen via deze pagina: klik hier voor de prijzen.
  
Q Waarom is het allemaal zo ingewikkeld bij jullie?
  
AHet kost u inderdaad enige moeite om de noodzakelijke informatie op onze website door te werken om uiteindelijk de vogel van uw keuze daadwerkelijk te kunnen reserveren. Dit is geen toeval. Hoe zou u het vinden, wanneer u net als in de webwinkel van een supermarkt in 3 klikken uw bestelling kon plaatsen en kon afrekenen en daardoor 75 jaar vast zit aan de dagelijkse verzorging van een papegaai?

Door de ervaring van de afgelopen bijna 20 jaar met het opvoeden, socialiseren en vervolgens als huisdier overdragen van vele papegaaien en parkieten hebben we besloten bij wijze van 'zelftest' enige moeite te vragen van iedereen die een vogel van ons wil overnemen. Immers de aanschaf is heel gemakkelijk, maar vervolgens bent u daarmee wel een verantwoordelijkheid voor een huisdier aangegaan die minstens 25 tot zelfs 100 jaar zal duren!

De ervaring heeft meermaals geleerd dat wie het teveel moeite vindt onze heldere stappen in het reserveringsproces door te lopen het zeker teveel moeite zal vinden om de komende minstens 25 jaar voor een door ons met grote zorg en toewijding tot huisdier gesocialiseerde kromsnavel te zorgen.

Afhankelijk van de status van de vogel op het moment van reservering is er vrijwel altijd ook een tussenliggende periode. Terwijl wij al het werk verzetten dat noodzakelijk is om de vogel voor u geschikt te maken om met succes als huisdier gehouden te kunnen worden, is het enige dat van u verwacht wordt te wachten tot de vogel daar volgens onze normen klaar voor is. Dit is voor de meeste mensen juist een reden om bij ons te reserveren, voor enkele anderen echter reden tot het maken van een hoop lawaai en stennis, omdat ze na het plaatsen van de reservering uiteindelijk toch niet het geduld kunnen en willen opbrengen te wachten op de overdracht. Dit terwijl wij dan ondertussen maandenlang met de betreffende vogel in de privésfeer bezig zijn geweest 24/7 alle dagen tot aan het moment waarom de vogel er klaar voor is. Men kan dan de overeenkomst annuleren, echter altijd zonder retournering van aanbetaling die bestemt is voor al het voorbereidende werk waar wij onherroepelijk aan vast zitten ongeacht of men een vogel uiteindelijk wel of niet ophaalt.

Het reserveren is echter helemaal niet ingewikkeld als u even de geringe moeite neemt de paar eenvoudige stappen te volgen. U wordt hier letterlijk stap voor stap doorheen geleid via de tekst en video's op de site, zodat het voor iedereen uiteindelijk mogelijk is de gewenste reservering te plaatsen. Bij diverse website van overheid en andere instanties kost het vaak nog meer moeite te vinden wat u zoekt en dat wordt dan nog verplicht gesteld ook.

U kunt op deze pagina beginnen met het reserveren van elke vogel die wij aanbieden.

  
  
QKan ik een Pyrrhura bij mijn vogel zetten?
ADit zal over het algemeen meer van uw vogel afhangen dan van die van ons. Een babyvogel is erg flexibel, moet nog veel leren en kan dus ook leren met andere soorten om te gaan. Niks gaat vanzelf, maar het is makkelijker bij jonge vogels.

De doorsnee Pyrrhura is pittig, ondernemend, zo brutaal als je zelf toestaat en ontzettend aanhankelijk.
Het is geen vogel die elke dag alleen in een kooitje mag zitten. Dat is mishandeling. Het zijn zeer sociale dieren en hebben de volle aandacht nodig.
Het is echter geen probleem als men regelmatig van huis is, wanneer ze samen worden gehouden. Onze vogels worden niet minder tam als ze samen opgroeien, want de basis is gelegd op zeer jonge leeftijd om zowel met mensen als met soortgenoten om te gaan. De gekste combinaties zijn mogelijk.

   
Q Hoe kan ik een kooi of voliere zelf maken?
A Wanneer je een zaag en een hamer kunt vasthouden, zijn er tegenwoordig zeer goede begeleidende bouwtekeningen, waarmee je heel gemakkelijk zelf allerlei constructies kunt maken. Dit is onze ervaring, klik hier
   
QIk heb nog nooit een vogel gehad, wat komt er allemaal bij kijken?
ADit hangt hoofdzakelijk af van het soort vogel dat u kiest. Om een betere keus te kunnen maken, hebben we een aantal basis wetenswaardigheden voor u op een rij gezet.
  
QWat kost bij jullie een vogel?
A

 U kunt hier onze prijsuitleg bekijken.

  
Q Ik wil geen vogel online kopen want ik vertrouw het niet,
kan ik hem niet uitzoeken ter plaatse?
A Wanneer u zich realiseerd dat de aanschaf van een kromsnavel o.a. betekend dat u voor tenminste 20 tot 100+ jaar de verantwoordelijkheid voor een veeleisend exotisch huisdier op u neemt, gaan wij ervan uit dat het niet te veel moeite is om deze website te bestuderen.

Mochten de ruim 2000 (tweeduizend) video's, tienduizenden volgers op social media, zeer uitvoerige uitleg m.b.t. elke vogel, speciale leden website met levenslang support, updates, de verschillende door ons uitgegeven boeken, cursussen, workshops en papegaaienschool niet voldoende zijn om u ervan te overtuigen dat wij gepassioneerde liefhebbers zijn van alles wat met het houden van deze dieren te maken heeft dan zijn wij voor u niet de partij om mee in zee te gaan.

Wij gaan op deze manier te werk, omdat wij alleen op deze manier voldoende tijd kunnen creeeren om te doen wat we doen en dus alleen zo de kwaliteit kunnen leveren die we leveren. Soms komt het voor dat een aangeboden vogel tijdens de socialisatieperiode in huis nog niet gereserveerd is. In dat (uitzonderkijke) geval is het dus mogelijk deze vogel eerst te zien alvorens hem te reserveren.

Ook is het mogelijk d.m.v. een bezoek de op dat moment voor socialisatie in huis aanwezige vogels te zien die reeds gereserveerd zijn. U krijgt daarmee een live indruk van hetzelfde dat we laten zien in de ruim 2000 video's op youtube en andere kanalen. Een individuele vogel uitzoeken dmv selectie op uiterlijk is dan uiteraard niet mogelijk.

Wilt u ter plaatse een vogel uitzoeken op basis van een emotionele 5 minuten durende klik met een dier dat 20 tot 100 jaar oud kan worden, dan verwijzen we u graag door naar een van de vele dierenwinkels die het land rijk is. Waarom leest u in deze uitgebreide uitleg.

  
  
QRuilt u ook vogels in?
AIn principe ruilen we geen vogels in, met name omdat we niet voldoende ruimte hebben, maar ook omdat we het risico op ziektes tot een minimum willen beperken.
  
Q Kunnen jullie mij advies geven hoe ik mijn niet zelfstandige baby vogel moet opvoeden?
AAangezien per 2013 de verkoop van niet zelfstandige papegaaien en parkieten kuikens reeds verboden is, geven wij dus GEEN support aan mensen die toch elders illegaal een vogel hebben gekocht. U moet begrijpen dat het ons ontzaglijk veel tijd en energie heeft gekost en dagelijks kost om onze vogels op een legale verantwoorde manier te kunnen socialiseren tot 'geschikt als huisdier', waardoor wij niet zitten te wachten op anderen die tegen beter weten in toch gaan aanmodderen om welke reden dan ook.
  
Q Kan ik jullie ook bellen of gebeld worden?
ADe vogels zijn onze HOBBY, niet ons werk. Wij hebben daarom vanwege de toegenomen populariteit van onze tamme vogels al in 2011 moeten besluiten uitsluitend nog via e-mail te communiceren. Dit geeft ons de gelegenheid uw vragen te beantwoorden, zodra we even niet met werk, kinderen, mantelzorg of vogels bezig zijn.
De telefoon wordt dus in principe alleen gebruikt als het echt niet anders kan.
  
QZijn jullie een winkel?
ANee, wij kweken vogels als liefhebberij. Ook het tam maken is een hobby, wat ook mede verklaard waarom de door ons opgevoede vogels zo ontzettend tam zijn. Wel hebben we een webwinkel met speciaal door ons beproefde en geselecteerde producten: www.birdsuper.nl
  
Q Hoe werkt dat reserveren bij jullie?
AWe hebben een speciale uitleg pagina voor u waar u alles kunt lezen over onze werkwijze. Als u bijvoorbeeld geen zin heeft om te lezen, staat er een speciale en exclusieve informatievideo over onze manier van werken voor u online op DEZE PAGINA.
  
QZijn jullie wel te vertrouwen je hoort zoveel over internet oplichting?
ANee, wij zijn niet te vertouwen, maar zeer te vertrouwen. Zover ons bekend is er bijvoorbeeld in heel Europa geen kromsnavel liefhebber die zelfs een aparte website erop nahoud om de klanten op de hoogte te kunnen houden 24/7 van de ontwikkeling van de door hen gereserveerde vogel.

U kunt dus zelf volgen hoe uw vogel zich ontwikkeld tot aan het moment dat de overdracht zal plaatsvinden, maar zelfs daarna houd u levenslang toegang tot deze ideale en zeer uitgebreide bron van informatie omtrent alles wat te maken heeft met het houden van een tamme kromsnavel. Uiteraard is dit niet het enige, maar ligt de kern van ons succes in de manier waarop we met onze vogels omgaan. In ruim 17 jaar hebben we hier veel door geleerd en dat delen we graag met iedereen die het weten wil.

Persoonlijk kennen we meer oplichters die iemand in de winkel waar u zelf bij staat een 'tamme' vogel aansmeren die in werkelijkheid slechts 'lam' is dan gepassioneerde hobbyisten die er de enorme hoeveelheid tijd en energie voor over hebben om op een zeer transparante manier zich op internet te presenteren, zoals wij dat doen. Zouden wij de boel belazeren, ware dat al mogelijk dan hielden noch wij noch wie dan ook dit bijna 20 jaar vol zoals nu het geval is.

Uiteraard is het goed om waakzaam te zijn en te blijven op internet, maar als u niet de moeite neemt even onze websites te bezoeken, enkele van onze vele honderden video's te bekijken of de talloze enthousiaste reactie's van onze 'klanten' eens door te nemen en toch de vraag stelt of wij wel betrouwbaar zijn dan vragen wij ons af of u wel serieus genoeg bent om een van onze met grote zorg tot huisdier gesocialiseerde vogels de komende minstens 20 jaar op een verantwoorde manier in huis te kunnen houden. Wij vinden die vraag in dat geval een belediging aan onze klanten die al zo vele jaren volop genieten van door ons gekweekte en gesocialiseerde papegaaien en parkieten en aan onszelf, omdat dan kennelijk geen respect bestaat voor het vele en intensieve werk dat wij aan onze hobby besteden. U kunt dan inderdaad beter elders uw geluk beproeven.

Wie echter op basis van alleen 'een goed gevoel' de beslissing neemt om de komende minstens 20 jaar een huisdier in huis te nemen, is wat ons betreft ook niet bewust bezig met wat het inhoud om een kromsnavel als huisdier te houden. Juist dit proberen we met de vele informatie die we verstrekken te voorkomen.

Kortom ja er zijn oplichters op internet, nee wij horen daar niet bij en dat kunt u heel gemakkelijk zelf ontdekken zelfs zonder ons te bezoeken, maar door even de moeite te nemen de sowieso belangrijke info via onze verschillende websites door te nemen. Angst is een slechte raadgever, laat u niet beroven van het plezier dat een echt deskundig gesocialiseerde papegaai of parkiet bij u in huis brengt en heb iets meer vertrouwen in mensen die hun dagelijks leven al jaren vullen met alles dat met kromsnavels te maken heeft dan met anonieme klagers die over alles een mening denken te moeten hebben.

Dat men soms ons eerst wil bezoeken alvorens een vogel daadwerkelijk te reserveren, hebben we alle begrip voor, maar op voorhand er vanuit gaan dat we de boel oplichten is op z'n minst dom en kortzichtig.

Staat het u allemaal alsnog niet aan, dan is dat PRIMA, want niemand kan iedereen op de planeet tevreden stellen. Wij werken op onze manier en u zult vast elders iemand vinden die dat op uw manier doet.

  
QWat voor voer moet ik mijn vogel geven?
AAdviezen omtrent voeding vind u hier.
  
QZijn die vogels nou echt zo knuffelig als op de foto's?
AAls het onze foto's zijn wel, maar lees zeker even verder...
   
Q Waarom staat jullie adres niet op de website?
 Vogels zijn onze hobby, dat willen we graag zo houden. We zijn nadrukkelijk geen bedrijf en hebben dus gewoon onze dagelijkse werkzaamheden in de privésfeer, waardoor we u alleen op afspraak kunnen ontvangen. Bovendien is het vanuit het oogpunt van veiligheid zeer onverstandig een privé-adres op internet vermelden. Ziet u ooit een privé-adres bij een advertentie op marktplaats staan of op de ruit van de dierenwinkel? Dat zou vandaag de dag een open deuer zijn voor bijvoorbeeld identiteitsfraude.
  
Q Waarom is een valkparkiet bij jullie zo duur?
ADuur is een uitermate relatief begrip. Op het moment dat een tamme valkparkiet ons huis verlaat, zijn we daar minimaal 8 weken intensief mee bezig geweest, maar sinds het verbod op hand opfok in 2013 meestal nog veel langer. Omgerekend vragen we dan een vergoeding van 1,56 euro per dag als de valk 75,- euro kost.

U heeft dan een 'kant en klare' super tamme vogel waar u zeker 15 jaar plezier van zult hebben.

Een valkparkiet wordt gemiddeld 15 jaar oud, maar kan ook 20 jaar oud worden.

Als u dit te duur vindt, adviseren we u met klem beslist geen vogel aan te schaffen aangezien het minimaal 15 jaar zorgen voor een dier wel meer van u zal vergen dan slechts een geringe financiële investering voor een met veel liefde en zorgvuldigheid op het verblijf in huis voorbereide vogel.

Voor verdere uitleg.

  
Q Testen jullie de vogels op ziektes?
AVoor de leek is dit vaak een punt van aandacht, omdat men niet zelf kan constateren of een vogel al dan niet gezond is. We laten onze kweekkoppels jaarlijks testen op de meest belangrijke vogelziektes pbfd en papegaaienziekte, meer uit routine dan uit noodzaak, omdat we als ervaren kwekers de vogels zeer goed verzorgen en dagelijks observeren. Verder nemen wij ook altijd voorzorgsmaatregelen tegen ziektes, waarbij hygiëne een zeer grote rol speelt. Zowel in de vogelverblijven als tijdens het proces van tam maken dat binnenshuis gebeurd.

Grijze Roodstaarten worden altijd eerst door de dierenarts getest op geslacht en ziektes alvorens ze het huis hier verlaten. U krijgt dan uiteraard een volledig gezondheids- en geslachtscertificaat bij de vogel.

Op verzoek kunnen we de door u gewenste vogel laten testen, zowel op ziektes als op geslacht. Dit uiteraard tegen de kostprijs die meestal rond de 30,- euro ligt.

  
Q Brengen jullie de vogel ook bij mij thuis?
AJa, we kunnen de vogel bij u thuis bezorgen.

Hiervoor hanteren we het benzinetarief wat u zelf kunt uitrekenen.

  
QIk zoek een baby vogel om zelf te voeren en tam te maken wat kost die bij jullie?
AWij verkopen geen vogels die nog gevoerd moeten worden.
 U kunt wel een niet zelfstandige babyvogel reserveren. Zodra de vogel zelfstandig kan eten en drinken, kunt u hem ophalen of laten bezorgen.
  
QKan mijn parkiet samen met de door jullie aangeboden vogel?
AIn z'n algemeenheid is het moeilijk te zeggen of bepaalde vogels samen gaan. Dit hangt van meerdere factoren af. Hoe jonger hoe makkelijker kunnen we wel stellen, maar neemt u voor uw specifieke vraag even contact met ons op.

Onlogische combinaties zijn wel mogelijk. We hebben bijvoorbeeld zelf al jaren een 'koppel' Witoog Aratinga en Rose Collie die absoluut onafscheidelijk van elkaar zijn.

   
QKan ik een vogel bij jullie reserveren?
AJa, u kunt een vogel reserveren. We vragen een aanbetaling van 50%, totdat u de vogel komt ophalen. Dit mag contant of per bank.
  
QIk wil wel een vogel reserveren, maar vind jullie prijs te hoog, kan het lager?
  Allereerst zijn al onze prijzen tot stand gekomen door zorgvuldig overleg en nauwkeurige berekening van kosten om zodoende een zo laag mogelijke en toch verantwoord bedrag als prijs te kunnen hanteren. Er is dus flink over nagedacht en ze staan vast. Via onze speciale uitleg pagina hierover komt u meer te weten over het hoe en waarom, klik hier.

Onze vraag aan u is: Waarom vind u onze prijs te hoog? Omdat die elders lager lijkt? Omdat u elders iets gehoord heeft? Heeft u er over nagedacht wat er precies allemaal gebeurd moet zijn VOORDAT een papegaai of parkiet de rest van zijn leven met succes als huisder gehouden kan worden?

Wij zijn er van overtuigd dat iedereen die zich enige mate heeft verdiept in ons werk al onze prijzen op z'n minst zeer redelijk vind. Dit bewijst zich keer op keer o.a. door het feit dat de meeste reserveringen geplaatst worden door vooruit betaling van het volledige bedrag in plaats van de gevraagde 50%.

 

  
QHoe groot moet de kooi zijn?
AEen kooi is nooit groot genoeg. Onze visie is: Denk Buiten de Kooi. Voor o.a. een tamme valkparkiet, pyrrhura, rosella, kakariki gaan we uit van een minimum maat van 80x40x40. De lengte is belangrijker dan de hoogte, omdat de vogel moet kunnen vliegen en dat doet hij horizontaal.

Een tamme vogel zal vaak uit de kooi zijn en deze vooral gebruiken om te slapen en te eten. De eisen zijn dan wat minder zwaar dan voor een vogel die de meeste tijd in een kooi moet doorbrengen.

  
QHelp mijn vogel bijt, hoe leer ik dat af?
ABeloon hem in elk geval niet met een klap...lees verder
  
QMoet de vogel gekortwiekt worden?
AEr zijn verschillende redenen waarom mensen vogels kortwieken.
Wij doen dit in principe NIET, tenzij om de volgende 2 redenen
  
QIk kan een baby rosella overnemen, hoe moet ik deze met de hand opvoeden?
ADeze vraag wordt vaak gesteld en behoeft nadere uitleg...
   
QZijn de vogels geringd?
 Al onze vogels worden in principe geringd met vaste voetring.

Heel zelden kan het echter wel eens voorkomen dat een vogel niet met een vaste voetring geringd is, bijvoorbeeld doordat we het jong te laat hebben opgemerkt, het onverstandig was de vogels tijdens het verzorgen te storen of doordat het jong telkens de vaste ring verwijderd. In zo'n geval kan de vogel nog worden geringd met een open ring.

  
QIs de jonge vogel getest op ziektes?
AJaarlijks worden ondanks de zeer strenge hygiëne die wij toepassen in alle vogelverblijven alle koppels preventief getest op de ziektes: pbdf, papegaaienziekte en chlamydia.

De jonge Grijze roodstaarten worden extra getest door de dierenarts alvorens ze ons verlaten. Een certificaat van gezondheid is dus standaard bij deze vogel. Het zelfde geld voor de witbuik caiques.

De overige vogels laten we niet speciaal testen, omdat daar geen aanleiding toe is en het de prijs onnodig omhoog drijft. Een valkparkiet zou ineens 150,- euro of meer kosten bijvoorbeeld, terwijl we tegen de tijd dat de vogel het huis verlaat met 99% zekerheid al hebben kunnen constateren dat er iets mis zou kunnen zijn. Mocht dat het geval zijn dan komt de vogel de deur niet uit.

Op verzoek kunnen we echter de door u gereserveerde vogel laten testen. U krijgt dan een officieel certificaat van het laboratorium. De kosten hiervoor zijn gemiddeld tussen 65,- en 95,- euro.

  
QHeeft de vogel al een naam voordat hij wordt opgehaald?
AMet uitzondering van de Grijze Roodstaarten geven we de vogels nog geen naam. De meeste mensen willen dit toch graag zelf bepalen. Als u eerst wilt weten of het een man of pop is, moet er zeker bij Pyrrhuras eerst een DNA test worden gedaan. Geef dit tijdig aan ons door dan weet u direct bij het ophalen wat het is.
   
QWat voor Camera gebruiken jullie?
AZowel voor de fotos als de videos gebruiken we dezelfde full hd camera van Sony.
  
Q Ergens gelezen dat de bodem in de kooi beter met houtschilfers ipv zand
kan bedekt worden. Zand kan de oogjes irriteren, klopt dit ?
  
ABodembedekking is toch hoofdzakelijk een kwestie van
persoonlijke voorkeur. Ik ken mensen die zweren bij vogelzand, maar
die zweren bij beukensnippers.

Het nadeel van zand is dat het stuift en binnenshuis
en of in kweekruimtes nog extra veel stof geeft.
Op je parket wil je ook geen schuurmiddel gebruiken.
Zand in de ogen is nooit leuk,
maar ik heb daar in 30 jaar vogelvereniging nog
nooit een zandliefhebber over gehoord.

Beukensnippers absorberen erg goed, weinig last van stank dus en je doet
er relatief lang mee. Stuiven doet het ook veel minder natuurlijk.

Verder hangt het ook van de kooi af wat handig is.
Heb je een kooi met een rooster onderin, dan kunnen
de vogels nooit op de bodem komen en kun je er net zo goed een krant onderleggen.
Kost niks, ideaal met schoonmaken en helemaal geen troep rondom de kooi erdoor.

Wat je ook kiest, ga nooit de bodem bedekking reinigen.
Er zijn nog steeds veel kwekers die uit
zuinigheids overwegingen het zand gaan zeven en serieus
denken dat het daarna schoon is voor hergebruik.
Onzinnig want het blijft vol bacteri? en wordt juist steeds smeriger hierdoor.
Er is maar 1 manier: alles leeg halen, desnoods schoonschrobben de kooi en
ALTIJD nieuwe bodembedekking erin!

Zodra babyvogels bij ons klaar zijn voor vertrek en dat geld eigenlijk voor alle kromsnavels, zijn ze in de fase waarin ze de hoogte gaan opzoeken.
Het zijn vaak ook geen scharrelaars zoals kippen of kakariki's
dus je vind ze vaker op een stok hoog in de kooi dan op de bodem.

Natuurlijk moeten wij in de couveuses wel goede bodembedekking gebruiken,
omdat de baby vogels daarin net zo moeten zitten zoals
in het nest bij de ouders, warm, op de grond,
droog en ideale klimatologische omstandigheden.
Dit houd op zodra ze goed in de veren zitten, zichzelf warm kunnen houden
en in de volgende levensfase komen.
 

  
QHoe kunnen we best aanleren dat hij/zij een badje neemt,
en moeten we een speciaal bad kopen of kan een kom of keukenkraan dienen ?
  
AEen badje nemen hef je niet aan te leren, dat zit er instinctief al in. Je moet alleen bepalen wat je zelf handig vind. Een goed vogelbad in de kooi heeft voordelen. De vogel bepaald zelf wanneer hij erin gaat, en kan ongestoord badderen. 'nadeel' zou kunnen zijn dat je het vaak moet schoon maken
in de zomer minstens 2 x per dag, want denk niet dat ze het alleen als bad gaan gebruiken...
 
  
QOver voeding gelezen veel fruit/groenten is dit dan geen probleem voor
hun stoelgang ?
   
A Bij een jonge vogel liefst vast voer met weinig aanvulling door appel, peer, wortel etc. totdat hun spijsverteringsysteem wat meer 'volwassen' is, dan kun je wat experimenteren. Afrikanen vinden in hun natuurlijke omgeving minder fruit, dus drinken meer dan Zuid-Amerikanen die wel veel fruit vinden en eten waar voldoende vocht in zit. Een vaste regel is dit echter ook weer niet helemaal, ze leren ook door wat ze voorgeschoteld krijgen. 
  
QZijn jullie wel betrouwbaar, ik lees zoveel negatieve berichten op internet?
  
AHet eenvoudige antwoord is: Nee, wij zij niet betrouwbaar we zijn ZEER betrouwbaar. U leest op DIT MOMENT nu ook op 'het internet' en u kunt hier o.a. een greep uit de ons toegezonden reacties vinden, naast de bijna overvloed aan eerlijke informatie omtrent het houden van uiteenlopende soorten papegaaien en parkieten als huisdier.

Of we betrouwbaar zijn, kunt u beter zelf concluderen door de vele honderden video's, goede recenties, 7000+ vrienden op Facebook, duizenden twitter volgers of zelfs een bezoekje. Ook onze Live Uitzendingen van het Bird Event worden met veel enthousiasme ontvangen en hebben al vele vogels en mensen op weg geholpen naar een betere kwaliteit van leven met een kromsnavel als huisdier.

We zijn voor zover bekend de enige in heel Europa die zoveel extra service, informatie en toelichting geven omtrent de aanschaf, het houden en het verzorgen, trainen en opvoeden van papegaaien en parkieten. Niemand die zelf met kromsnavels in huis leeft, de vogels kweekt, opvoed, socialiseert, traint en de mogelijkheid bied ze over te nemen, geeft daarbij ook nog eens diverse workshops, cursussen en bied diverse boeken aan die u verder helpen hetzij met de aanschaf, het gedrag, de verzorging, het spreken enz enz.

Hoe langer je bezig bent, hoe groter de kans dat negatievelingen je de grond in willen boren.

Niemand die de boel oplicht kan dat in Nederland ruim 17 jaar lang volhouden. Helaas worden vele zogenaamde vogel hobby forums, die veelal in bezit zijn van de reguliere dierenhandel, misbruikt door anonieme klagers die zich meestal zelf niet aan de regels hebben gehouden en daarvoor de consequenties niet willen aanvaarden. Wij retourneren bijvoorbeeld geen aanbetaling na annulering van de reservering van een kromsnavel. Elke reservering is een serieuze overeenkomst waarvoor wij intensief werk verrichten. Niemand kan dit doen zonder dat daar iets tegenover staat. Helaas bestaat ten onrechte bij bepaalde mensen de gedachte dat 'het in de huisideren wereld allemaal gratis moet zijn'. Men heeft dan NOOIT zelf een kromsnavel gekweekt noch gesocialiseerd, maar meent er wel een uitgesproken op afgunst gebaseerde mening over te mogen hebben. Prima, maar wij houden ons aan de overeenkomst.

Deze dierenhandel heeft er alle belang bij dat particuliere kleinschalige hobbyisten zoals wij die de hoogste kwaliteit tamme vogels kunnen 'leveren' in een kwaad daglicht worden gezet. Immers je kunt per definitie geen massa productie van tamme vogels opzetten, omdat ze uitsluitend zo tam worden in een kleinschalige privésituatie. Van 100% ( niet 99%)  van de klaagserenades die ons via goede tevreden klanten ter ore komen dmv tips, weten we tot in detail wie het zijn en waarom men ten onrechte kiest voor laster, smaad en valse beschuldiginen.

Met uitzondering van een aantal zaken, ondernemen we niet altijd direct gerechtelijke stappen, ondanks dat dit soort berichtgeving verboden is bij de wet. Weliswaar is dit soort berichtgeving negatief, maar zorgt er wel altijd voor dat we als website beter gevonden worden in google. Degenen die zelf serieus op zoek zijn naar een echt tamme vogel, gaan over het algemeen niet af op roddels en geruchten van al dan niet anonieme klagers, maar onderzoeken de zaken graag zelf. Daardoor komt men automatisch hier op deze site terecht en kan de HELE waarheid zelf aanschouwen.

Elders op deze site vind u uitgebreide info omtrent een aantal voorbeelden hiervan.

Degenen die even de moeite nemen om een bezoekje af te leggen alvorens een huisdier voor de komende 40 jaar in huis te nemen, hoeven we helemaal niets uit te leggen. Dat doen de vogels hier zelf.

  
Q Waarom veranderen jullie steeds je naam?
  
ADit is een typisch voorbeeld van op achterdocht gebaseerd denken. Wij hebben namelijk nog NOOIT onze naam veranderd en zijn dat ook niet van plan! In 2014 is de domeinnaam tammevogels.nl TOEGEVOEGD, omdat we voorheen uitsluitend babyvogels.nl gebruikten en dit ten onrechte de suggestie kon wekken dat we alleen met 'baby vogels' bezig zijn. Wat dus niet het geval is, omdat er zonder zeer zorgvuldige kweek met KOPPELS nu eenmaal ook geen jongen geboren worden en zonder deskundige socialisatie ook geen kromsnavels als huisdier gehouden kunnen worden. Bovendien geven we veel traingingen, cursussen en workshops die gericht zijn op volwassen papegaaien en parkieten. Op deze pagina vind u de diverse links.
  
Q Waarom horen mensen nooit meer wat na betaling?
  
AGeloof het of niet ook dit is een roddel die de wereld wordt ingeholpen door (jaloerse en/of achterdochtige?) personen die nooit de moeite hebben genomen de door ons ter beschikking gestelde informatie en voorwaarden op deze website te lezen. Of men is impulsief een overeenkomst met ons aangegaan en wil daar plotseling van af, wat per definitie inhoud dat er kosten verschuldigd zijn, zoals vooraf daarin vastgelegd. Wij houden ons daar aan, men is boos en gaat klagen en spammen op allerlei forums. Zielig dus eigenlijk. Als u het eten bij de chinees niet lekker vind, omdat u eigenlijk niet van chinees houd, loopt u dan ook zonder te betalen weg en gaat u klagen bij de patatboer aan de overkant?

Na het reserveren van ongeacht welke vogel, heeft IEDEREEN binnen maximaal 12 uur (meestal direct) 24 uur per dag, zeven dagen per week GRATIS toegang tot het Vogel Leer Centrum.

Dit is een unieke besloten website met een zeer uitgebreide kennisbank over het houden van een kromsnavel als huisdier. Hierin bevind zich speciaal voor iedereen die een vogel heeft gereserveerd het voor dit doel ontworpen VIP gedeelte.

Als nieuwe (toekomstige) eigenaar krijgt u direct LEVENSLANG toegang tot dit VIP gedeelte waarin u ALLE status updates vind van de door u gereserveerde vogel, 24/7! Deze updates starten vanaf het moment dat wij foto's KUNNEN maken, namelijk zodra de jonge vogels verder in huis worden gesocialiseerd. Hoe lang het duurt voordat u deze updates ZIET, hangt dus af van het moment waarop u zelf de vogel heeft gereserveerd. Was de vogel nog een ei dan duurt het vanzelfsprekend langer dan wanneer hij bijna volledig door de ouder vogels is opgevoed tot op het punt dat wij het kunnen overnemen in huis. In elk geval ontvangt u bij elke reservering altijd een reserveringsnummer. Dit nummer vind u direct terug in het VIP leden gedeelte met daarbij vermeld de status van uw vogel. Updates volgen dus, zodra we de vogel gaan socialiseren, omdat deze voor die tijd bij de ouders verblijft en dus juist NIET gestoord dient te worden.

Dit alles ligt vast in de overeenkomst die u aangaat met elke reservering.

Het tegendeel van wat soms wordt beweerd is dus waar: niemand anders verleend deze extra service met levenslang alle tijd, onderhoud en kosten van webhosting!

 

  
Q Waarom weet ik niet wanneer ik mijn vogel kan ophalen?
  
A Er kunnen meerdere redenen zijn waarom u wellicht nog niet op de hoogte bent van het moment dat de door u gereserveerde vogel kan worden overgedragen. Wij kiezen dit moment uiterst zorgvuldig en kunnen ons geen enkel risico permiteren een vogel te vroeg of te laat te laten vertrekken. Dit zou de verdere ontwikkeling van het dier kunnen belemmeren. Ook heeft de vernieuwde wetgeving te maken met het feit dat er (veel) meer werk moet worden verzet om hetzelfde resultaat te bereiken dan voorheen. Dit resulteert in een langere tijdsperiode tussen het moment van geboorte en uiteindelijke overdracht die niet of nauwelijks precieser dan enkele weken is in te schatten.

Echter vanaf het moment dat u een vogel heeft gereserveerd, heeft u en dat is uniek in Europa, 24/7 toegang tot onze speciale website waarin u alle updates vind van de betreffende vogel tot op het moment van overdracht. Hieruit kunt u bij benadering al vrij snel opmaken hoe lang het ongeveer nog gaat duren eer dat uw nieuwe huisgenoot kan worden opgehaald of worden bezorgd.

U vind daar o.a. het reserveringsnummer van uw vogel en de op dat moment beschikbare bijbehorende info. Vanaf het moment dat vogels in huis verder worden gesocialiseerd, plaatsen we ook foto updates en nu en dan waar mogelijk video's.

Is ons eenmaal duidelijk dat een vogel binnen MAXIMAAL 10 DAGEN klaar zal zijn voor de overdracht, dan wordt dit ook direct vermeld in dit VIP Leden gedeelte en nemen we contact met u op via email om een afspraak te maken. Wij verwachten dan ook dat de vogel binnen maximaal 10 dagen door u wordt opgehaald.

Lees HIER meer over onze werkwijze van socialisatie

  
   
Q Ik ben zielig mag ik dus de vogel gratis ophalen?
   
A Wij hebben de meest onvoorstelbare smeekbedes ontvangen met de bedoeling dat wij een papegaai of parkiet waar we minstens 3 maanden gemiddeld 6 uren per dag intensief mee bezig zijn geweest, nadat we de vogel geboren hebben zien worden na gemiddeld 5 jaar dagelijkse zorg voor het koppel, gratis weggeven. Hierom vragen, getuigd van dusdanig weinig respect voor zowel de vogel als ons die het werk hebben gedaan dat het antwoord altijd 'nee' is en blijft. Verspilde moeite dus.

Wie al niet het door ons zo laag mogelijk gehouden aanschafbedrag voor een papegaai of parkiet kan of wil betalen, kan of wil al helemaal niet de verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van het dier dat gemiddeld rond de 30 jaar oud kan worden.

  
  
Q Meneer X zegt dat het tam maken van vogel Y veel korter duurt dan jullie beweren en dus ...
  
ADit is geen VRAAG, maar uw MENING of die van meneer X. Wij zijn hobbykwekerij tammevogels.nl en GEEN meneer X. Wilt u een vogel die volgens de methode van meneer X geleerd heeft om huisdier te zijn? GA DIE DAN HALEN BIJ MENEER X! U zit blijkbaar niet op ons te wachten en wij nog veel minder op u! Dat heet een WIN WIN situatie!
ONZE werkwijze is pas 20 jaar succesvol gebleken en staat tot in het kleinste detail op deze en meerdere van onze andere websites glashelder omschreven. Sterker nog u kunt hier geen vogel overnemen zonder eerst expliciet aangegeven te hebben ONZE voorwaarden te hebben gelezen EN daarmee akkoord te gaan.

Staat het u niet aan, dan bent u vrij om te gaan!

  
  
Q

Sorry, ik heb alles doorgelezen, maar vindt jullie veel te commercieel...

  
A

Had u niet alles doorgelezen dan was u gewoon bevooroordeeld. Sorry, hier ook: Nu u en te kennen geeft 'alles doorgelezen te hebben' en nog de conclusie 'commercieel' durft te trekken, geeft u vooral blijkt van zeer toegewijde domheid.

Helemaal prima, maar ook dat is geen vraag, slechts een opmerking. Feitelijk een die ervan getuigd dat u geen enkel inzicht heeft in wat de verkoop van een levend dier anno nu inhoud, laat staan de kweek en socialisatie van een papegaai of dat u gewoonweg de betekenis van het woord commercieel niet kent. Naar schatting hebben wij zo ongeveer de meest anti commerciele website m.b.t. papegaaien en parkieten die er vandaag de dag bestaat. De hoeveelheid handelingen alleen al die moeten worden verricht door een website bezoeker om uiteindelijk een vogel te reserveren, zorgen ervoor dat de meeste bezoekers statistisch aangetoond halverwege al zijn afgehaakt. Zolang de aankoop van een kromsnavel nog impuls gebaseerd is, is dat afhaken ook precies de bedoeling. Wat daar commercieel aan is, moet iemand ons toch eens uitleggen.

Voeg daaraan toe de vele 'klachten en beschuldigingen' op forums en andere online klaagmuren en de term commercieel is de meest tegenovergestelde die hier van toepassing is. Juist omdat we geheel transparant, eerlijk en open zijn over de werkwijze, waarbij het welzijn van het dier voorop staat en tegelijkertijd dus het best mogelijke resultaat van socialisatie op het moment van overdracht kent u voordat u met ons in zee gaat elk detail van het hele proces. Immers het aangaan van een overkomst is niet mogelijk zonder deze eerst gelezen te hebben en nadrukkelijk akkoord te verklaren.

Interpreteer deze uitleg niet verkeerd, want wij hebben niets tegen commercie. Zonder handel hadden we in Nederland slechts eenden en ganzen en misschien een enkele kip, maar zeker geen exoten zoals papegaaien en parkieten. Wie daar tegen is, moet ook consequent zijn en geen kromsnavel kopen. Zeker niet bij ons.

Verder maakt de noodzakelijke hoeveelheid tijd die geinvesteerd moet worden om anno nu een papegaai of parkiet op verantwoorde en wettelijk toegestane wijze tot geschikt als tam gezelschapsdier te socialiseren het volslagen onmogelijk dit commercieel te exploiteren. De per vogel geinvesteerde tijd is op geen enkele mogelijke manier in geld om te zetten, wellicht niet eens uit te drukken.

Er zijn bijvoorbeeld ara soorten die we minstens een jaar lang in huis socialiseren totdat ze uiteindelijk met volle zelfstandigheid en volgens alle vastgelegde voorwaarden kunnen worden overgedragen. Als u denkt dat een prijs van rond de 2750,- voor zo'n vogel 'te commercieel' is, moet u ons eens uitleggen hoe u zelf minimaal 5 jaar lang een koppel verzorgd, totdat het een eerste bevrucht ei legt dat ook nog wordt uitgebroed, met succes wordt grootgebracht tot zelfstandigheid om vervolgens te kunnen worden gesocialiseerd tot huisdier. 6 jaar werk voor 2750,- is zelfs in een derdewereld land niet haalbaar, laat staan 'commercieel'. Het kost altijd meer dan het opbrengt als je echt tamme kromsnavels overdraagt die door deskundige socialisatie de mens als vriend zien. Iedereen die ooit 1 wild dier tam heeft gemaakt, heeft exact dezelfde ervaring. Dit alles commericieel noemen, is volstrekt belachelijk. Als het uberhaupt mogelijk was, deed iedereen het. Zelfs de veehouder ging per direct over naar papegaaien!

 

  
  
  
  
 Lees ook: Pas op! | Wat u Moet Weten | Birds 4 Newbies
   
  
 

Heeft u een specifieke vraag die niet op de veelgestelde vragen pagina wordt beantwoord, bezoek dan een van onze andere websites en ontdek een onuitputtelijk bron met een schat aan nuttige informatie die u direct kunt toepassen:

1. VogelLeerCentrum.nl - algemene info kromsnavels als huisdier + updates m.b.t. gereserveerde vogels

2. PapegaaienSchool.nl - De Online Papegaaienschool van Nederland & Belgi?met alles over training, omgang en meer.

3. BirdBox.nl - de Vogel Trainings Cursus op DVD

4. ParrotSchool.com - de Internationale Papegaaienschool

5. KromsnavelGeheimen.nl - Welke vogel past bij mij?

6. VogelVerrijking.nl - Ontdek hoe je er voor zorgt dat het dagelijks leven van je vogel er zo optimaal mogelijk uit ziet

7. PapegaaienGeheim.nl - Ontdek welke papegaai spreekt, waarom en hoe

8. CaiqueWorkshop.nl - De Papegaaien Cursus voor elke vogel, waarin de Caique als voorbeeld wordt genomen.

9. Papegaaien Welzijn Wijzer - Alles wat u moet weten over de medische & welzijns- kant v/h houden van een kromsnavel.

10. GrijzeRoodstaartPapegaai.com - Het grootste Legacy Project ooit specifiek over deze fascinerende soort. Ontdek de verborgen wereld van de tamme grijze roodstaart papegaai en krijg levenslang VIP toegang tot de allergrootste bron van kennis en inspiratie anno nu.

 

  
  
  

 

ContactReacties

all rights reserved tammevogels.nl voorwaarden | Disclaimer | Privacy