STOP

HOME | ACTUEEL BESCHIKBAAR

 

Tot nader te bepalen datum reserveren wij
geen tamme papegaaien noch parkieten meer op voorhand.

 

 

Bent u reeds bekend met onze werkwijze en/of bent u bekend met het houden van kromsnavels als huisdier dan kunt u onderaan deze pagina direct klikken op 'Ja, ik ga akkoord en weet wat ik doe.'
Dat verplicht u op dat moment uiteraard tot niets.

 

Het aanschaffen van een papegaai of parkiet als HUISDIER is GEEN computer-spelletje!

Ook het kweken en socialiseren van papegaaien en parkieten is GEEN spelletje! Dat is het nooit geweest en is het anno nu al helemaal niet meer. Noch voor de kweker noch voor de koper, vanwege alle regelgeving die op hobbyisten is losgelaten.

 

Wij zijn GEEN PAPEGAAIEN LEGBATTERIJ, maar gepassioneerde dieren- en natuurliefhebbers met een HOBBY!

 

LET OP:

Wij hebben besloten GEEN vogels meer op voorhand te reserveren, omdat daarmee van ons wordt geeist dat wij het geduld opbrengen om voor koppels en jongen te blijven zorgen, totdat deze geheel zelfstandig en getraind kunnen worden overgedragen. De praktijk echter heeft te vaak uitgewezen dat een aantal individuen die op deze wijze zelfs een schriftelijke overeenkomst met ons aangaan zelf dat geduld niet kunnen of willen opbrengen en ons geduld zelfs als 'oplichterij' gaan bestempelen, laster campagnes organiseren en zich verenigen om ons kapot te maken.

Tip:
zet dit vooral door en eis tegen elke schriftelijke door u ondertekende overeenkomst in het geld terug, dan is er straks zowel geen geld als geen vogel meer voor u allen.

De aangegeven 'wachtlijst' voor onbepaalde tijd  wordt zo ook niet langer. Er kunnen dus uitsluitend vogels worden gereserveerd, wanneer die als geboren en beschikbaar staan vermeld.

Het op voorhand reserveren werd door ons mogelijk gemaakt op veler verzoek, omdat men dan zeker is van de betreffende gewenste soort i.p.v. te moeten afwachten of die ooit beschikbaar komt en een ander je dan net voor is geweest.
Binnenkort publiceen we hier de lijst van individuen incl. naam, adres, tel en emailadres die de boel hebben verziekt door hun valse aangiftes en haat campagnes online. Zo kunt u ze zelf even een bedankje sturen.
 

 

Lees a.u.b. onderstaande tekst zorgvuldig,
voordat u een reservering plaatst!
(is dit teveel moeite, maar het gemiddeld 45 jaar lang houden van een huisdier volgens u niet?
Verlaat dan deze website per direct a.u.b.)

Via ons een kromsnavel overnemen, betekend o.a. dat:

1. U zich realiseert dat een papegaai of parkiet tussen de 20 en 100 jaar oud kan worden afhankelijk van de soort, verzorging en omstandigheden en u dus gedurende zijn hele leven verantwoordelijk bent voor het welzijn van het dier.*

2. U geduld moet hebben, totdat de vogel kan worden overgedragen, waarbij de duur van de tijd tussen reservering en overdracht allereerst wordt bepaald door de status van de betreffende vogel op de actuele overzichtspagina op het moment van reservering. Het betekend ook dat wij al een veelvoud aan geduld opgebracht hebben om ervoor te zorgen dat de betreffende vogel überhaupt geboren wordt,  (gemiddeld 5 jaar dagelijkse intensieve zorg per papegaaienkoppel, voordat een EERSTE jong wordt geboren en zonder complicaties wordt grootgebracht door de ouder vogels) en daarna door ons voor u kan worden gesocialiseerd tot huisdier.

Na de overdracht bent u zelf LEVENSLANG verantwoordelijk voor de door u gereserveerde vogelsoort voor het welzijn en gedrag van het dier. We hebben het hier over het geduld dat u zelf zal moeten opbrengen gedurende gemiddeld zo'n 15 jaar voor bijv. een valkparkiet tot wel zo'n 85 tot zelfs 100jaar voor bijvoorbeeld een ara. In verhouding hiertoe is de 'wachttijd' die kan bestaan tussen reservering en overdracht dus uiterst relatief zelfs al is dat een jaar of langer voor een exclusieve vogel zoals bijvoorbeeld de Soldatenara.

Voor adviezen, tips en belangrijke door ons gedeelde ervaringen hieromtrent krijgt u levenslang toegang tot de speciaal hiervoor in het leven geroepen leden website, vanaf het moment van reservering. U kunt zich daarmee niet alleen voorbereiden op de komst van uw vogel, maar heeft daarnaast maar liefst levenslang 24/7 toegang tot de meest uitgebreide bron van informatie m.b.t. alles dat te maken heeft met het als huisdier houden van kromsnavels. Echter blijft de verantwoordelijkheid voor het dier vanaf de overdracht bij u.

2. U 100% akkoord gaat met onze voorwaarden,

3. het gehele proces van reservering tot overdracht volledig op onze manier verloopt welke uitvoerig op deze website staat beschreven en u daar achteraf dus geen eigen interpretatie aan kunt geven, omdat dit vastgelegd is in de overeenkomst die u d.m.v. de reservering met ons aangaat. Voor de meeste logisch, maar helaas door ervaringen uit het verleden toch noodzakelijk nogmaals te vermelden.

4. WIJ 24/7 365 dagen gedurende 4 tot 8 jaar intensief alles in het werk hebben gesteld een koppel zo goed mogelijk te verzorgen, ondanks dat deze hobby meer van een mens vraagt dan een 60 urige werkweek, waardoor strikte regels en werkwijze absoluut noodzakelijk zijn, VOORDAT er ook maar 1 jong geboren wordt. U heeft hier kennis van genomen en weet daardoor o.a. 'wachttijden' in het juiste perspectief te plaatsen.

5. er in het verlengde van punt 4 dus minstens zo veel werk is verzet voordat de door u te reserveren vogel geboren is, als dat er moet worden verzet om de vogel uiteindelijk 'geschikt te maken' om als HUISDIER te kunnen worden gehouden door u.

6. WIJ het prachtig vinden als u de liefde voor kromsnavels met ons deelt of wilt gaan delen en we u daarom graag vooraf d.m.v. onze verschillende websites zo goed mogelijk informeren, maar ook tijdens de wachtperiode en na de overdracht op unieke wijze bijstaan in het verstrekken van alle mogelijke kennis en informatie.

7. Dit bij ons nooit kan zonder een op wederzijds respect gebaseerde bindende overeenkomst tussen ons als particuliere hobbyist en u als particuliere koper, ongeacht of u deze bij ons thuis afsluit of online. U gaat deze overeenkomst bewust aan door het plaatsen van een reservering. Voorafgaande aan deze plaatsing ontvangt u via pdf of geprint een kopie van deze overeenkomst. Ter bevestiging stuurt u deze aan ons ondertekend retour, wanneer u niet ter plaatse reserveert. Echter ook zonder deze bevestiging verklaard u zich door het plaatsen van een reservering nadrukkelijk akkoord met zowel de overeenkomst als onze voorwaarden, zoals vermeld op deze site.

8. Wanneer u punt 1 t/m 7 RESPECTEERT, u straks ongeacht de soort een vogel heeft die op legale wijze deskundig gesocialiseerd is tot huisdier en daardoor maximaal tam is, zoals hoe en waar dan ook op deze planeet maar mogelijk is. Het betekend ook dat de vogel alleen zo tam blijft als u even deskundig met het dier blijft omgaan.

 

Enkele cruciale vragen aan u, die bepalen hoe u nu verder gaat:

1. Bent u zich er van bewust dat u na reservering de komende 20 tot 80 jaar voor een nieuwe huisgenoot zal moeten zorgen, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat deze verstandelijke vermogens bezit die te vergelijken zijn met die van een kind van 5 jaar oud en sociale vaardigheden niet verder kan ontwikkelen dan die vergelijkbaar met een kind van 3 a 4 jaar oud en dat uw vogel dus levenslang in die zin 'een kind' zal blijven?

2. Bent u zich er in het verlengde van punt 1 van bewust dat het houden van een kromsnavel als huisdier in vele opzichten geheel andere eisen stelt dan het houden van de bekende huisdieren, zoals hond, kat, cavia en konijn die meestal niet half zo oud kunnen worden als kromsnavels?

3. Heeft u de gedetailleerde informatie omtrent het houden van een kromsnavel als huisdier elders op deze website en de strikte voorwaarden die wij hanteren, gelezen, zoals o.a. het feit dat er in principe geen aanbetalingen worden geretourneerd na reservering noch online noch ter plaatse EN gaat u daarmee voor 100% akkoord?

4. Bent u zich ervan bewust dat u met het plaatsen van een reservering voor een van onze tamme papegaaien of parkieten ons de opdracht geeft tot het verlenen van een dienst, namelijk het tot huisdier socialiseren van een weliswaar in gevangenschap geboren, maar nog steeds wild dier?

5. Bent u er van op de hoogte dat wij bij het aanvaarden van elke opdracht tot socialisatie altijd de garantie geven dat u de vogel ook daadwerkelijk in handen krijgt, maar in dat stadium meestal NIET de garantie KUNNEN geven op welke dag de overdracht precies zal plaatsvinden? Bent u er tegelijkertijd van op de hoogte dat er veel factoren een rol spelen die de periode tussen aanvaarding van uw opdracht en het afronden daarvan onvoorzien aanzienlijk kunnen verlegen?

 

* Toelichting:

Wij zijn nadrukkelijk geen dierenwinkel die jonge vogels op voorraad heeft welke direct afgehaald kunnen worden. Heeft u eenmaal besloten een papegaai of parkiet als huisdier te gaan houden dan kunt u deze ook uit een dierenwinkel halen.

Besluit u de vogel via ons te willen verkrijgen dan geldt dus bovenstaande uitleg, waarbij de wachttijd vanaf het moment van reservering tot uiteindelijke overdracht NIET vooraf kan worden bepaald. Kunt u zich daarin niet vinden, reserveer dan a.u.b. geen vogel bij ons. De ervaring heeft geleerd dat hier de meeste misverstanden uit voort kunnen komen, wat overigens niet nodig is als men zich realiseert dat het houden, kweken en trainen van papegaaien en parkieten nog veel meer verplichtingen, toewijding en geduld met zich meebrengt dan het als huisdier houden van slechts een of twee kromsnavels.

Wij leven 24/7 met alle vogels samen, zowel de (wilde) koppels als de vogels die we voor derden opvoeden als onze eigen huisdier vogels. Dit omvat een grote verantwoordelijkheid die ons sowieso verplicht tot intensieve dagelijkse ultiem goede zorg voor al onze dieren. Talloze offers worden hiervoor gebracht, zoals nooit met vakantie, elke ochtend v/a 7.00 de dieren verzorgen, zeer hoge energiekosten ivm klimaatbeheersing het hele jaar door en nog veel meer.

Voor oplichter uitgemaakt worden door mensen die wel het besluit hebben genomen de komende gemiddeld 45 jaar de verantwoording voor een vogel als huisdier op zich te nemen, maar na het sluiten van een overeenkomst met ons ‘het allemaal te lang vinden duren’ (terwijl zij DUS deze tekst ook gelezen en akkoord verklaard hebben) en haat gaan blazen, resulteert bij ons direct in het ontbinden van de overeenkomst en aangifte doen van laster en smaad. Immers, we laten niet ons hele leven en gezin 24/7 beperken door het uiterst toegewijd en arbeidsintensief verzorgen van dieren voor derden om vervolgens te worden bedreigt door idioten die ons een opdracht geven waarbij dit alles het uitgangspunt is, terwijl zij daar zelf nog niet voor 1% aan wensen te voldoen. Wachttijden kunnen allereerst op basis van de aangegeven status van een vogel op het moment van reservering varieren per soort van een jaar tot 5 jaar en in sommige gevallen bij zeldzame soorten tot langer dan 5 jaar.
Soorten en ondersoorten welke door mutaties zijn ontstaan vereisen altijd een langere wachttijd, omdat vooraf niet exact is vast te stellen welke mutatie/ondersoort uit een reeds gelegd ei zal voortkomen. Dit wordt pas zichtbaar nadat een jong volledig in de veren zit.
De ervaring heeft dus geleerd dat er bij geen enkele overeenkomst exacte wachttijden worden vastgelegd, maar de overeenkomst geld voor de betreffende soort, zodra deze beschikbaar is. Elk reserveringsnummer wordt gekoppeld aan de betreffende vogel op volgorde van binnenkomst/bevestiging door (aan-) betaling. Annuleren kan uitsluitend volgens in de overeenkomst opgenomen voorwaarden, waarbij in de meeste gevallen geen aanbetalingen kunnen worden geretourneerd. Immers wij kunnen ook niet tegen een koppel papegaaien zeggen 'leg je ei maar niet of eet maar niets deze maand, want meneer of mevrouw X wil je ondertussen niet meer'.

 

U heeft nu 2 keuzes:

Nee, ik denk er nog even over na      |      Ja, ik ga akkoord en weet wat ik doe*

 

 

* Door op 'Ja' te klikken verklaard u niet alleen op de hoogte te zijn
van onze werkwijze en voorwaarden, maar daar ook mee akkoord te gaan.
Dit verplicht u op dit moment nog tot niets, maar geld als een van de voorwaarden, wanneer u een reservering plaatst. Zowel online als offline ter plaatse.

 
 
 
 

Reserverings Voorwaarden

all rights reserved tammevogels.nl 1984-2020 | Disclaimer | Privacy Policy | Voorwaarden | VLC