Pyrrhura Parkieten Algemeen

HOME | FAQS | NIEUWSBRIEFREACTIES

Voor veel vogels is het vaak beter om ten minste per 2 gehouden te worden. Ook per stel blijven onze vogels absoluut tam. Daarom krijgt u altijd korting, wanneer u besluit 2 of meer vogels tegelijk over te nemen...
 Frontalis | Molinae | Hypoxantha | Perlata Lepida | Perlata Perlata | Rupicola | Rhodocephala | PYRRHURA KOPEN | PYRRHURA'S KWEKEN
     

Een Tamme Pyrrhura Kopen?

De in Nederland en België meest bekende ondersoorten zijn de Pyrrhura Molinae of Groenwang parkiet, Frontalis of Bruinoorparkiet, Pyrrhura Hypoxantha of Geelzijdeparkiet, Pyrrhura Lepida of Witoor- en Parelparkiet, Pyrrhura Perlata of Roodbuikparkiet, Rupicola of Steenparkiet en de Rhodocephala of Roodkopparkiet en de Pyrrhura Cruentata.

Er worden wel andere pyrrhura soorten gekweekt, maar velen zijn nog dusdanig onbekend dat ik ze hier even buiten beschouwing laat. Verder worden er zelfs vandaag de dag nog nieuwe Pyrrhura ondersoorten ontdekt in Brazilië. Helaas is de oorzaak hiervan minder leuk: het massaal kappen van het regenwoud, waardoor de vogels op de vlucht slaan naar een ander onderkomen. Sommige ondersoorten vallen onder de cites 1 lijst, zoals de pyrrhura cruentata. Dit betekend dat het beschermde dieren zijn die niet zonder verplichte documenten gehouden mogen worden.

Wij kweken echter uitsluitend met pyrrhura ondersoorten die daar niet onder vallen met uitzondering van de cruentata of blauwkeelparkiet. Geen enkele Pyrrhura is tam bij geboorte. Jonge kromsnavels, dus papegaaien en parkieten lijken tam door hun onderdanige gedrag. Dit moet je echter niet verwarren met geconditioneerd gedrag door zorgvuldige training.
Over dit laatste kun je alle te weten komen in de PapegaaienSchool.

Aangezien het in Nederland bij de wet verboden is sinds 2013 om jonge niet zelfstandige papegaaien en parkieten kuikens van de ouder te scheiden, is het kopen en/of verkopen van een Pyrrhura die nog met de hand gevoerd moet worden dus altijd illegaal en strafbaar. Ook het met de hand grootbrengen door de eigenaar van het koppel is bij de wet verboden al zou je dat niet denken als je anno nu nog steeds de hoeveelheid advertenties ziet op openbare verkoopwebsites zoals marktplaats, waarin niet zelfstandige Pyrrhura's en andere soorten worden aangeboden.

Hoe kom je dan aan een echt tamme Pyrrhura die je als huisdier kunt houden zonder dat je met een wild dier zit opgescheept dat panisch is voor mensen?

Dat is in deze context natuurlijk de hamvraag.
Helaas moeten we constateren dat de Nederlandse overheid er alles aan doet om het plezier in het houden van dieren voor al haar burgers zo grondig mogelijk te verzieken. Dit kan iedereen constateren die op wat voor voor wijze dan ook met regelgeving en dieren te maken heeft van boeren en hun veestapel tot Jan Modaal die een hond heeft. Zogenaamd komen de regels altijd voort uit 'natuurbescherming' en 'voor uw eigen bestwil'. Waar hebben we dat in de geschiedenis meer gehoord en liep dit gruwelijk verkeerd af?
 

Het is bepaald niet overdreven het hier op deze website even te hebben over van overheidswege opgelegde regels m.b.t. exotische vogels, want er vinden ronduit bizarre tafrelen plaats, waarin mensen en hun geliefde gevleugelde huisdier betrokken zijn. Als voorbeeld kunt u op ons YouTube kanaal eens het Verhaal van Laura volgen, de amazone papegaai.

Er zijn dus Pyrrhua's waarvoor een 'vergunning' nodig is om deze in gevangenschap te mogen houden. De zogenaamde cites verklaring vraag je aan bij de RVO, Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland.

Hoezo ondernemend Nederland, ik ben toch geen bedrijf? Let op, we hebben het hier over de staat, dus is er NIETS normaal. Heeft u een papegaai of parkiet dan bent u voor de staat handelaar, want de RVO regelt alles m.b.t. het registreren van dieren. Digitaal registreren zelfs tegenwoordig. Iets wat geregistreerd is, is controleerbaar of liever gezegd bestuurbaar en manipuleerbaar, oftewel je kunt er een verdienmodel van maken. Dat is waar het uiteindelijk allemaal om blijkt te draaien.
Heb je hier kritiek op ben je staatsgevaarlijk en zelfs anarchist, dus pas op, want zij hebben de afgelopen eeuwen Europa zorgvuldig ontwapend en het alleenrecht op wapenbezit en geweld zichzelf toegeëigend. Jij hebt dus niets te vertellen en kunt maar beter buigen voor hun systeem en zorgen dat je vogels dat ook doen, want anders....Of worden volksvertegenwoordigers soms door het volk aangesteld?

Zoals gezegd staan bepaalde Pyrrhura ondersoorten op de cites 1 lijst wat inhoud dat een cites verklaring en bijbehorende administratie verplicht is.
Zelfs de Pyrrhura Molinae staat tegenwoordig op de cites lijst, terwijl er eerder teveel dan te weinig van zijn. Dit is weliswaar de cites 2 lijst, maar houdt dus meteen in dat het houden van de soort niet zomaar meer geheel vrijblijvend is.

Heeft de Pyrrhura Molinae een gesloten vaste voetring die voldoet aan de eisen (wat er op moet staan) dan mag je de vogel van 'Uncle Sam' houden in gevangenschap. Heeft de vogel geen ring of geen gesloten ring of een ring die anderszins niet voldoet aan de regels van de staat en het huidige regime dan bent u strafbaar. Jawel, strafbaar omdat u een vogel heeft. Ik verzin het niet, u kunt het allemaal nalezen op de site van de rvo, of nog beter: bel ze en doe uw beklag. Of u nou een zieke of getraumatiseerde papegaai of parkiet in huis heeft gehaald uit pure liefde om het dier een goede kwaliteit van leven te geven, doet er voor de staat minder dan NIETS toe. Niet volgens hun regels betekent: inbeslag name en in de meeste gevallen vernietiging dus vermoord.

Wat moet u doen als u reeds een Pyrrhura of andere exotische vogel of meerdere heeft?
Zorg dat alle dieren geringd zijn met een vaste voetring die aan de eisen voldoet. (zie website rvo). Heeft een vogel geen ring, plaats dan een knijpring en vraag een EU document aan waarmee herkomst en bezit kan worden vastgelegd/aangetoond. Dit is allemaal terug te vinden op de site van de RVO, maar ongekend ingewikkeld voor de meeste mensen. Wellicht als men masaal gaat bellen dat er nog iemand wakker wordt. Ook daar draait alles natuurlijk om baantje, salaris, status en altijd gelijk hebben dus verwacht er niet teveel van.

In het eerder genoemde Verhaal van Laura komt ook de bizarre inbeslagname van onze grijze roodstaart papegaai Coco ter sprake. Deze in 2016 geboren grijze roodstaart voldeed zelfs aan alle verplichtingen m.b.t. registratie welke bovendien ook nog telefonisch door de RVO zijn bevestigd en op video vastgelegd en online geplaatst zijn. Desondanks werd de vogel gewoon meegenomen, omdat ze daar zin in hadden. Na heel veel gedonder met advocaten, rechtzaken enz werd de vogel door de rechter 'vrijgesproken', maar is anderhalf jaar later nog steeds SPOORLOOS! Zelfs de bevestiging van vrijspraak van de vogel door het Hof in den Haag heeft geen enkele invloed op het daadwerkelijk terugkrijgen van onze grijze roodstaartpapegaai Coco! De strijd gaat door, totdat we weten wat er met Coco is gebeurd.

 

Met welke Pyrrhura's kweken wij?

Je vind ook de verschillende Pyrrhura Mutaties terug bij de verschillende ondersoorten.

 

Pyrrhura en Gedrag

Veel kwekers gerelateerde informatie is zeker via internet goed vindbaar en is vaak handig om iets te weten te komen over het dier dat u in huis haalt.

Minder bekend is de kennis en ervaring omtrent het houden van de verschillende Pyrrhura soorten als huisdier. Hiermee bedoel ik dan het houden van een Pyrrhura als kameraadje in huis. Kan dit? Mag dit? Gaat dit?

Omdat we hier veel vragen over krijgen als specialisten in het socialiseren van 'wilde' vogels hebben we diverse publicaties uitgegeven zoals het hieronder vermelde boekje met begeleidende dvd. Van harte aanbevolen als u echt de inside informatie wilt achterhalen over deze geweldig fascineren vogels.  

 
 
Man of Pop, welke bijt minder?

We hebben in de afgelopen bijna 20 jaar steeds weer geconstateerd
dat ongeacht soort bij alle kromsnavels het uiteindelijke gedrag dat zij in een huisdier setting vertonen voor 95% bepaald wordt door zowel de socialisatie vooraf als de omgang tijdens hun verblijf bij de mensen die als definitieve verzorgers gelden.

Pyrrhura’s zijn Zuid-Amerikaanse parkieten met bijbehorend temperament.
Temperament is aangeboren en dus onveranderbaar.

Hoe dat temperament zich manifesteert in de relatie tussen mens en dier
wordt dus door zowel de socialisatie als de verdere omgang met de vogel bepaald,
omdat dit aangeleerd gedrag betreft.

Het zijn juist het temperament en de intelligentie van deze soort binnen het kader van socialisatie en omgang die ze zo populair maken als huisdier.

Factoren zoals geslacht, ondersoort en uiterlijk zijn qua invloed op meer of minder succesvol houden als huisdier totaal ondergeschikt gebleken aan de factoren socialisatie, training en verdere omgang met het dier.
 
 
 

MEER INFO AANVRAGEN OVER PYRRHURA'S

 
Op de pagina van de betreffende pyrrhura soort vind je een knop, waarmee je direct alle mogelijke info kunt aanvragen over die soort of mutatie. Over pyrrhura's in zijn algemeenheid vind je veel belangrijke info op deze website. Wil je echter nog dieper ingaan op alle ins en outs specifiek m.b.t. pyrrhura's dan is onze recente speciale uitgave 'Kromsnavel Geheimen Onthuld' met als ondertitel 'Pyrrhura's in Huis' perfect voor jou.
 

 
 
 

Pyrrhura Geluid

Het natuurlijke geluid van een Pyrrhura is niet veel harder dan dat van een wilde grasparkiet.

Welk geluid hij maakt, hoe vaak en hoe hard hangt echter van veel factoren af, zoals plaatsing van de kooi, gemoedstoestand van degene die hem benaderd, manier van omgang met de vogel door degene die hem verzorgd, het aantal verzorgers, de voeding, de overige invulling van het dagelijks leven van de betreffende vogel.
Bij een tamme vogel die als huisdier wordt gehouden, gelden beslist
andere normen dan bij een voli?e vogel die in principe wild gelaten wordt.  

Pyrrhura Intelligentie en Vergelijk


Eenmaal deskundig gesocialiseerd, is de Pyrrhura een erg slimme vogel die veel kan leren, waaronder ook wat woordjes. Het zijn zeer sociale dieren dus contact is wat ze voortdurend zoeken en nodig hebben.

en nodig hebben. Eigenlijk is het voor
geen enkele kromsnavel goed om alleen te verblijven. Wordt hij zonder soortgenoten gehouden
dan bent u zelf het plaatsvervangende 'contact' waarop hij rekent.
 

Pyrrhura Formaat

De spanwijdte van de gemiddelde Pyrrhura is ongeveer 30 centimeter, dat is per ondersoort nogal verschillend.
Zo is een Perlata beduidend groter dan bijvoorbeeld de Lepida.
De stofwisseling is qua snelheid vergelijkbaar met die van een grasparkiet, maar
omdat de Pyrrhura wat flinker is, zal hij doorgaans wat meer laten vallen.

Pyrrhura Gedrag en Aanhankelijkheid

De mate van aanhankelijkheid wordt vooral bepaald door de al dan niet deskundige socialisatie.

Elke papegaai of parkiet is een niet gedomesticeerd dier in tegenstelling tot hond, kat, cavia en konijn.
Daarom is ook de socialisatie op een deskundige manier van het grootste belang om met succes
dit soort dieren als huisdier, gezelschapsdier te kunnen houden.

Wat Kan Een Pyrrhura Leren?

Allereerst kun je een Pyrrhura ongeacht de ondersoort alle noodzakelijk vaardigheden bijbrengen die nodig zijn om hem als huisdier te kunnen houden zonder dat je thuissituatie in totale anarchie veranderd.

Denk daarbij aan opstappen, afstappen, pootje geven, van je af lopen, naar je toe lopen, wegvliegen naar bepaalde plaats, naar je toe vliegen vanaf bepaalde of onbepaalde plaats, voorwerpen herkennen en verplaatsen, acrobatiek enz enz.

Het Pyrrhura 'Slimheids' Bewijs?

Kijk even onderstaande pyrrhura video.

 

De Pyrrhura Kooi

Een kooi is eigenlijk nooit groot genoeg, maar wel altijd onmisbaar. Wonen in een kleine afgesloten ruimte, zoals een huiskamer is in eerste instantie even wennen voor een kromsnavel die als huisdier gehouden wordt. We leren al onze vogels dan ook van jongs af aan om zich te gedragen buiten de kooi. Dit vergemakkelijkt het houden van de kromsnavel door de volgende eigenaar aanzienlijk.

Elke tamme vogel die niet is afgericht, zal altijd gedragsproblemen krijgen, omdat hij als een verwend kind altijd zijn eigen zin krijgt. Het aanleren van 'huiskamer vaardigheden' is dan ook altijd essentieel. Het is niet moeilijk, alle kromsnavels van grasparkiet tot hyacint ara kunnen dat leren. Hierdoor kan de vogel tijdens uw aanwezigheid buiten de kooi verblijven zonder problemen.

We hebben zelf een aantal kooien uitgekozen die voldoen aan de eisen voor een kleine kromsnavel zoals de Pyrrhura en Aratinga soorten.

Met name de afstand tussen de spijlen, tralies is hier belangrijk. Te groot betekend kans op fatale ongelukken met vogels die hun kop er tussen steken. Tijdens de afwezigheid van de verzorger kunnen er rare dingen gebeuren met vogels die een nieuwsgierigheid hebben zoals de Pyrrhura.

Bekijk de voor Pyrrhura's geschikte Kooien

"Wij zijn de Grootste met Tamme Pyrrhura's en hebben er wel Honderd!"

Het is u hoogstwaarschijnlijk wel opgevallen dat de populariteit van de tamme Pyrrhura door bepaalde handelaren wordt gebruikt om te trachten er flink aan te verdienen.

Dan doel ik op bedrijven die met hoge vaste maandlasten zichzelf dwingen om flink omzet te draaien. Ze spelen in op de emoties van de klant die in onwetendheid afgaat op het verhaal van de verkoper. Het is althans wat wij steeds vaker te horen krijgen van mensen die graag een tamme vogel in huis willen en na een miskoop elders uiteindelijk bij ons terecht zijn gekomen. Namen hoef ik niet eens te noemen, die heb je waarschijnlijk zelf direct paraat, terwijl je dit leest.

Ze kregen adviezen mee in de trant van: 'als u hem veel aandacht geeft en rustig mee omgaat etc etc dan wordt hij vanzelf tam.' Blijkbaar was het gedrag van de vogel op het moment dat de klant hem bekeek niet overtuigend genoeg!
Dit zou natuurlijk wel zo moeten zijn, want een deskundig gesocialiseerde Pyrrhura of andere kromsnavel is niet bang voor mensen, punt uit. Uiteraard zal er altijd een bepaalde wenperiode moeten plaatsvinden na de eerste verhuizing van een jonge vogel, maar bij degene die de vogel heeft gesocialiseerd, is dan al duidelijk te zien hoe het dier tegenover de hem bekende personen zich gedraagd. 

Elke baby vogel is lief en schattig, niet in de laatste plaats omdat het 'zich overgeven aan gevaar' een verdedigings strategie is van een prooidier wat gesnapt wordt. Ze houden zich 'dood' in de hoop dat het roofdier ( wij dus) ze met rust laat. Zo lijken ze schattig, maar wat als ze opgroeien? Hoe ga jij er mee om? Het rigoreus verminken van de vleugels, wat kortwieken genoemd wordt, laat ik hier nog maar even buiten beschouwing.

Dat een vogel even moet wennen aan een nieuwe verzorger is iets heel anders en zal zich niet uitten in paniek, bijten en wegvliegen. Hooguit zal de vogel even iets minder 'close' zijn met de nieuwe persoon dan dat hij is met degene die hij vanaf heel jong al heeft leren zien als 'soortgenoot'.

Er worden nu al kreten geslaakt zoals 'Wij zijn de grootste met Pyrrhura's en hebben er minstens 100'. Erg triest dat zelfs grote dierenwinkels ons en andere echte liefhebbers op een totaal misplaatste manier proberen te imiteren. Dat we als hobbyisten met een passie voor het opvoeden van papegaaien en parkieten tot huisdier een doorn in het oog zijn van de reguliere dierenhandel is overigens niks nieuws. Telefonische bedreigingen, haat mails etc zijn ons niet vreemd.

TIP: Ziet u op marktplaats een adverteerder die foto's van zeer tamme vogels heeft geplaatst, controleer dan even of die foto's door hen zelf zijn gemaakt of van onze website ofkomstig zijn. Ondanks tientallen waarschuwingen, meldingen en klachten laat marktplaats gestolen foto's gewoon staan.

Amusant is ook dat een beruchte vogel handel, die zelfs bij tros opgelicht uitgebreid aan bod is gekomen regelmatig adverteert met de woorden 'Tammer Bestaat Wel'. Dit in reactie op de kennelijk voor hun irritante slogan van ons 'Tammer Bestaat Niet'. Nu komt het op zichzel al wat knullig over als je boven je eigen advertentie, waarin jeeen tamme papegaai of parkiet aanprijst, zet 'tammer bestaat wel'. Wie een tamme vogel zoekt, zal die advertentie dus direct overslaan, zou ik denken. Echter dat is niet alles. Men plaatst dan onze foto's bij hun advertentie om te laten zien hoe 'tam' hun vogels zijn. Uiteraard, omdat men ze zelf zo tam nooit kan krijgen, laat staan verkopen. Wees dus gewaarschuwd!  

Tammer Bestaat Niet!

Wij gebruiken de slogan 'Tammer Bestaat Niet' met een doordachte reden. Namelijk om te laten zien wat dagelijks urenlange 1 op 1 aandacht met een jonge vogel doet. Dat zeggen wij niet, dat laten onze vogels zelf zien als u of een ander ze benadert!

We zijn bepaald niet 'de grootste' met tamme Pyrrhura 's en andere kromsnavels. Dat is zelfs onze doelstelling niet om te worden. Ook hebben we er nooit meer dan 7 tegelijk die met de hand worden grootgebracht. Wel spreken wij de WAARHEID als we zeggen: Tammer Bestaat Niet, want we hebben geen 100 man personeel om 100 Pyrrhuras tegelijk op een fatsoenlijke manier te kunnen opvoeden. Elke vogel krijgt hier de aandacht die hij verdiend, daar hoeven wij geen woord bij te vertellen: Kom en Zie.

Niet dat het mij persoonlijk verder iets boeit dat men met onze slogan aan de haal gaat, want de ervaring heeft al geleerd dat de meeste mensen die in zo'n bedrijf een 'tamme vogel' aanschaffen bedrogen uitkomen. Ook niet dat ik iets tegen dierenwinkels heb, geheel niet. Het gaat slechts om de manier waarop met dieren wordt omgegaan en hoe dat naar de klant toe gecommuniceerd wordt.

Pyrrhura Passie of Bassie?

Verder zul je als winkel of ander bedrijf wel op een zeer exclusieve manier te werk moeten gaan, wil je bereiken dat niet jij zelf, maar de vogels die je aanbied de klant kunnen overtuigen van het feit dat ze daadwerkelijk tam en dus deskundig gesocialiseerd zijn.

Kun je autorijles nemen op een fiets of appels van een perenboom plukken?
Het is ook vergelijkbaar met muziek maken. Iemand kan het hele land rondgaan om te promoten dan hij muzikant of zelfs top muzikant is en de een na de andere promotie campagne voeren.

Ik zou zeggen, laat maar eens wat horen! Doet iemand dat vervolgens die zich muzikant noemt, waarna iedereen per direct de zaal uitrent, omdat alles zo vals klinkt als een pas verplaatste piano dan doe je toch iets verkeerd. Helemaal als de luiisteraars dan vervolgens naar jouw huiskamer-concert komen luisteren, omdat je wel aardig speelt, het gevoel overkomt en je helemaal niet kletst tussendoor, vindt ik dat toch best grappig en een stuk overtuigender dan allerlei 'adviezen' waarmee je een op dat moment wild dier 'tam' zou moeten krijgen..

Zet je een kind met leerproblemen liever in een klas met 40 klasgenoten of in een kleinere klas met ten hooste 15 kinderen? Waar zou je kind de meeste aandacht krijgen?

Aangezien we het hier niet over kinderen, maar over Papegaaien, Parkieten en Pyrrhura's in het bijzonder hebben, welke ook nog in tegenstelling tot de bekende huisdieren, zoals hond en kat niet gedomesticeerd zijn en dus wild, moge duidelijk zijn dat zeer intensieve inzet per individuele vogel absoluut noodzakelijk is. Als je een Pyrrhura tenminste als huisdier wilt houden. In een voliere gelden natuurlijk andere normen.

Veel aandacht is zelfs niet genoeg, de soort en kwaliteit van aandacht zijn net zo belangrijk als verschillend t.o.v. de manier waarop mensen elkaar aandacht geven. Tot op zekere hoogte in elk geval. Lees meer over Papegaai en Gedrag ...

Een groot wijdverbreid misverstand is dat een Pyrrhura tam wordt door hem met de hand ( pap) groot te brengen.

Dit is slechts een HALVE waarheid. Je kunt een vogel goed en verkeerd met de hand grootbrengen, maar het vertrouwen in jou als mens onstaat bij het dier niet doordat hij pap van je krijgt. De doorslaggevende factor is de MANIER waarop je hem behandeld. Het bewijs hiervoor wordt dagelijks geleverd bijvoorbeeld in het kweekstation van het grootste vogelpark van Europa het Loro Parque op Tenerife. Daar worden met uitsterven bedreigde papegaaien gekweekt met als doel ze bij volwassenheid terug te plaatsen in de natuur. Ze zijn daar zeer succesvol in mede doordat ze jonge dieren met de hand grootbrengen. Ze worden dan in couveuses grootgebracht en met de hand gevoerd. Eenmaal zelfstandig MOET men er voor gezorgd hebben dat ze alles BEHALVE tam zijn, want dan zouden ze nooit in de natuur kunnen overleven.

De MANIER waarop de dieren met de hand worden grootgebracht is dus bepalend voor het resultaat.

Een kromsnavel die als huisdier gehouden gaat worden MOET deskundig gesocialiseerd zijn, voordat dit met succes kan worden gerealiseerd. Het met pap voeden uit de hand KAN een onderdeel hiervan zijn, maar is GEEN noodzaak.

Pyrrhura en Gezondheid

Al onze koppels worden jaarlijks getest op de belangrijste vogel ziektes en we laten geen derden toe in onze kweekruimtes. Dit houden we nu zo'n 17 jaar vol en met het resultaat dat er nooit enige ziekte is geweest.

Ook wanneer de vogel eenmaal bij u in huis woont is het aan te bevelen nu en dan een deskundige vogelarts wat tests te laten doen. Een Pyrrhura is net als de meeste parkieten en papegaaien een prooidier wat instinctief alles zal doen om te verbergen dat hij zich niet lekker voelt. Valt u iets vreemds op, dan bent u meestal te laat.

Kijk via onze dierenartsen link welke ervaren vogelarts voor u bereikbaar is.
Van levensbelang is dat u zichzelf er van overtuigd dat u daadwerkelijk bij een Vogelarts terecht komt en niet bij de 'doorsnee'dierenarts'. Het behandelen van vogels zit namelijk niet in de basis opleiding tot dierenarts.

Een vogelarts daarnetegen heeft doorgestudeerd, zich daarmee gespecialiseerd en is aangesloten bij de Association of Avian Veterinarians. Dit houd o.a. in dat men blijft investeren in de continu in ontwikkeling zijnde kennis omtrent het welzijn van parkieten en papegaaien bijvoorbeeld door de jaarlijkse bijscholingsactiviteiten.

Vele papegaaien houders hebben helaas slechte ervaringen opgedaan met dierenartsen. Het is verklaarbaar omdat vogels nu eenmaal veel minder voorkomen in de dagelijkse praktijk van de dierenarts en zich voornamelijk richt op honden, katten en knaagdieren.

Een vogel en dus ook de pyrrhura zit heel anders in elkaar dan een zoogdier, wat ook direct een andere behandeling vereist in de meeste gevallen. Dat begint al bij het stellen van een juiste diagnose.

We kunnen onze eigen vogelarts dr. O. Marvan van dierenkliniek Het Zicht in den Haag van harte aanbevelen. Zoals te zien op de foto hierboven is hij ook weer degene die de samenwerking met ons aanbeveelt. dr Marvan verzorgt ook een belangrijk aantal lessen in onze Birdbox Vogel Trainings Cursus en de Papegaaien Welzijn Wijzer.

 
 
 
 
 
 
  

Welke Vogel Past Bij Mij?

  

Het Beste Advies op Kromsnavel Gebied. Bent u van plan een Pyrrhura, Zonparkiet, Valkparkiet, Agapornis, Bonte Boer of een van de andere hieronder vermelde vogels aan te schaffen?

Dan is dit een onmisbare gids, omdat u ontdekt wat lang verborgen is gehouden ten aanzien van tamme vogels.

Uiteindelijk zult u een goede keus maken in het belang van de vogel en uzelf.

Het is een onafhankelijke objectieve gids. Beslist niet geschreven met het doel u een vogel bij ons te laten kopen, maar geschreven met een hart voor vogels.

>>>Nu met GRATIS DVD met advies over de Pyrrhura en andere middelgrote Kromsnavels <<<

 

Pyrrhura Onder Soorten

 

Enkele Pyrrhura ondersoorten op een rij:

    
 
Geelzijdeparkiet Groenwangparkiet Bruinoorparkiet 
Hypoxantha Molinae Frontalis 
     
 
Parelparkiet Roodbuikparkiet Steenparkiet 
Perlata Lepida Perlata Perlata Rupicola Sandiae 
 
 
Wordt lid van babyvogels.nl en krijg toegang tot zeer uitgebreide informatie van elke Pyrrhura soort. Klik hier om u gratis aan te melden.
 
 

Binnen het geslacht Pyrrhura wat voorkomt in Zuid-Amerika kennen we tenminste 16 verschillende soorten.

Van tien van deze soorten zijn er ook nog eens 39 ondersoorten bekend.

Voor uitvoerige informatie omtrent de aanschaf en verzorging van een tamme Pyrrhura kan ik u het boek adviseren: 'Pyrrhura's in Huis'. Hierin gaan we diep in op allerlei aspecten van de pyrrhura in het algemeen en ook specifiek per soort. Het is een gids en naslagwerk wat u lange tijd zult blijven raadplegen. U kunt het eventueel bestellen via deze link.

In Nederland zijn voor vrijwel alle soorten Pyrrhura?s Nederlandse namen bedacht. We noemen al gauw iets wat gekleurd is en kan vliegen een 'parkiet', maar of dit terecht is voor wat betreft de Pyrrhura, laat ik even in het midden. Het onder kwekers meest bekende boek is wellicht de Lexikon der papageien, Band 4 van Thomas Arndt. Voor het benoemen en rangschikken van de verschillende soorten en ondersoorten houdt ik de daarin vermelde volgorde hier ook even aan.

In het jaar 1960 werd op de wereldtentoonstelling hier in Rotterdam voor het eerst de Pyrrhura Perlata (Roodbuikparkiet) geintroduceerd. De overbekende Brazilliaanse voetballer P??stuurde de vogel in. In die tijd werd nog vrijwel niet gekweekt met deze dieren en kon je gerust duizenden guldens neertellen voor zo'n vogel. Pas later werd de bekendheid van de pyrrhura vergroot door allereerst de Molinae ( Groenwangparkiet) en de Frontalis( Bruinoorparkiet).

 

Lees meer: Mijn eerste Pyrrhura

 

Pyrrhura Huisvesting

 

Jawel de foto hiernaast laat zien dat 7 Pyrrhura's en een Valkparkiet rustig samen in de huiskamer op een tak kunnen zitten. 's Morgens als ze gegeten hebben en in bad zijn geweest gaan ze na een rondje vliegen heerlijk voor het raam in de zon op de tak zitten drogen en poetsen. Gaat dat vanzelf? Nee, 7 tamme vogels tegelijk hebben 7 x zoveel aandacht nodig als 1 vogel. Het is dus aan u, beter 1 vogel in de hand dan 7 op een tak, of toch niet...?

De huisvesting voor het kweken is een totaal ander verhaal. Helemaal onvergelijkbaar met het houden als huisdier. Zelf gebruiken wij een voli?e met een afmeting van 4 x 1 x 2,5 wat een goede behuizing is voor een of twee koppels. Een nachtverblijf is ook noodzakelijk en het is af te raden de vogels tijdens de winterperiode in Nederland buiten te laten.

Ze zijn gek op badderen en hangen zich dan bij weer of geen weer te drogen aan het gaas, wat zeker in de winter desastreuze gevolgen kan hebben als het vriest.

Een Pyrrhura kan ook in een broedkooi worden gehouden. Als minimale afmeting zou ik daarvoor het volgende aanhouden: 1,50 x 0,50 x 0,50.

Per soorten Pyrrhura hebben we in de loop der jaren lichte verschillen gemerkt. Zo is de hypoxantha van nature wat feller dan bijvoorbeeld de Molinae en de Frontalis.

Omdat het erg energieke vogels zijn die graag met grote vaart hee en weer vliegen, is het verstandig een grote voliere nemen en niet te veel vogels tegelijk er in te plaatsen. In de natuur leven ze tussen rotsen en zoeken daar hun schuilplaats om te slapen. Zorg dus altijd voor een  goed nestblok waar ze in terecht kunnen. Dit is meteen een prima bescherming tegen de kou en tegen wind samen met een goede bodembedekking erin. Wij gebruiken hiervoor een mengsel van zaagsel en fijne beukenhout snippers.

Bij ons zijn buitenverblijf en binnenverblijf gescheiden door een afsluitbaar luikje. Binnen hangen de nestkasten, zodat bepaalde vogels zowel 's zomers als 's winter kunnen broeden. Bijkomend voordeel is dat op deze manier de vogels 's morgens binnen zitten als je de luikjes dicht houdt, waardoor je zelf wat langer kunt uitslapen als de voli?e binnen gehoorsafstand van de slaapkamer is gebouwd!

 

Het Karakter van de Pyrrhura

 

Pyrrhura's zijn slim en kunnen zich goed aanpassen aan veranderende omstandigheden. Ook raken ze gewend aan dagelijkse patronen van voeren en verzorgen van het verblijf. Ze leren snel hun verzorgers kennen en zullen na een tijdje niet aarzelen naar je toe te komen of zelfs uit je hand te eten.

Gelukkig hebben wij het voorrecht onze tuin met kweekvogels op enige afstand van de woning te hebben. Herdoor hebben we geen last van geluid. Bedenk wel dat als u meerdere pyrrhuras dicht bij huis wilt kweken of houden in een voli?e er flink wat geluid geproduceerd zal worden. Niet zo erg als bijvoorbeeld patagonische rotsparkieten of verschillende kweekparen aratinga's, maar toch wel weer iets meer dan bij de gemiddelde valkparkiet. Ze zijn erg alert en reageren onmiddellijk op plotselinge gebeurtenissen.

 

Welke Pyrrhura Voeding?

 

Afwisseling is aan te bevelen, maar dat geld voor alle vogels eigenlijk net als voor onszelf. Als basis voer is Teurlings 228 of Harrison Birdfood pellets een prima oplossing. Dit uitgekiende zaadmengsel bevat een gebalanceerde keus van voedzame zaden en is oorspronkelijk bedoeld voor de agapornis. Echter mede door de aanwezigheid van verschillende gedroogde bessen is het uitstekend voor de Pyrrhura's. Er zitten weinig zonnepitten in wat de vitaliteit bevorder. Ook wanneer u minder veel ruimte heeft, worden de vogels niet snel te vet door dit voer.

Basis voer wil niet zeggen dat het daarbij mag blijven. Voor goede kweekresultaten en conditie van de vogel in huis is er meer nodig. Verse groete voor de mineralen en fruit voor de vitaminen is een must. Uiteraard hebben ze net als elke kromsnavel grit en/of maagkiezel nodig, maar dat spreekt voor zich.

Kijk voor uitstekende biologische voeding op: http://www.BirdSuper.nl

 

Pyrrhura & Broeden

 

Onze Pyrrhura's broeden in de ruimtes met klimaatbeheersing vrijwel het hele jaar door. De vogels die buiten zijn beginnen meestal in april - mei. beginnen meestal zo rond april, mei met het broedproces. Ze paren dan op de stok. Opvallend is dat ze niet als andere vogels bovenop elkaar springen, maar zijdelings paren.

De nestskasten hebben een formaat van 20 tot 40 cm vierkant en 50 cm hoog. Veel kwekers gebruiken kleinere kasten, maar bij mij geld wat werkt houdt dat zo. Het invlieggat heeft meestal een doorsnee van minimaal 6 cm. Net als bij andere soorten is het ook hier handig voor de vogels om een stukje gaas aan de binnenkant van het blok te maken, zodat ze makkelijker omhoog kunnen klimmen. Voor bodem ofwel als nestmateriaal gebruik ik een mengsel van beukenhout snippers

Wanneer de nestkasten op een donkere plaats worden gehangen, moet het invlieggat niet richting het licht staan.

Om het 'nestje bouwen' aan te moedigen hang ik meestal wat kleine verse wilgentakjes in de blokken. Hier gaan ze zelf mee aan de slag door ze te strippen en in het nest te verwerken. Mijn pyrrhuras leggen vrijwel altijd 4 tot 8 eitjes over een periode van een week tot 10 dagen. Het duurt rond de 21 dagen voordat het eerste eitje uitkomt, maar is afhankelijk hoe ze broeden. Omdat er best een aantal dagen tussen het eerste en het laatste legsel zit, is er ook aanzienlijk een leeftijdverschil tussen het eerst geboren en laatst geboren jong.

Het ringen van de pyrrhura moet je uitteraard zorgvuldig doen, maar bij mijn perlata's moet dit echt snel en doeltreffend gebeuren, want ze zijn gevoelig voor nestcontrole en stress. Het is opvallend dat de frontalis en de molinae daar minder problemen mee lijken te hebben. Kijk ik echter te vaak in de kasten van de perlata's dan bestaat de kans dat er de volgende dag alleen nog dode vogels in het blok liggen.

Als ze veel jongen hebben dan ringen we na een dag of 12, omdat ze dan allemaal de geschikte grootte hebben. Is het een klein nestje dan kan dat meestal al bij een dag of 8.

De ringmaat voor de Pyrrhura is 6 mm. Bij een leeftijd van rond de 8 weken vliegen de jongen uit. Dit gebeurd overigens ook op die leeftijd als ze thuis worden opgevoed, maar soms iets eerder. Handopfok vogels groeien bij ons wat sneller en worden wat forser, omdat ze extreem goed verzorgt worden. Ze krijgen het best gebalanceerde voer en zitten in een haast steriele omgeving met de perfecte temperatuur, totdat ze groot genoeg zijn om los in de woonkamer te mogen verblijven. Dit komt echter sinds in 2013 er een verbod is op het scheiden van niet zelfstandige kromsnavels van hun ouders nauwelijks nog voor. Alleen wanneer er een medische noodzaak is, grijpen we in en voeden het jong met de hand. Voor de meeste vogels geld nu dus dat ze volledig door de ouders worden grootgebracht, totdat ze in elk geval fysiek geheel zelfstandig zijn.

Op deze manier bereiken we al ruim 18 jaar de beste resultaten in het socialiseren van verschillende soorten. Sinds 2013 mogen kromsnavels in Nederland dus niet meer met de hand worden grootgebracht. Ruim voor die tijd hebben wij al ervaring opgedaan in het socialiseren van papegaaien en parkieten zonder hand opfok methode. De vogels groeien volledig op tot zelfstandigheid bij de ouder vogels. Pas daarna worden ze door intensieve begelieding en training in huiselijke kring vertrouwd gemaakt met de mensen.

Op langere termijn is al gebleken en zelfs vanuit meerdere wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat kromsnavels die zonder hand opfok worden grootgebracht minder tot geen 'ongewenst' gedrag vertonen op latere leeftijd. Dit komt omdat door hand opfok de vogels tijdens de cruciale levensfase waarin o.a. sociaal gedrag van de soort van ouders op jongen wordt overgebracht, al in mensen handen zijn. Ze hebben dus nauwelijks tot niet geleerd dat ze 'vogel zijn' en missen de nodige zelfverzekerheid wat leid tot allerlei daarop gebaseerd wangedrag in een 'huisdier setting'. Ook t.a.v. soortgenoten gaat het vaak mis met dit soort vogels. Ondanks dat er veel meer tijd, energie, geduld en aandacht nodig is om een kromsnavel zonder hand opfok tot huisdier te socialiseren, blijkt de door ons gehanteerde en steeds in ontwikkeling zijnde methode succesvol te zijn. Juist ook op langere termijn wat van groot belang is, omdat kromsnavels een veelvoud ouder kunnen worden dan alle andere huisdieren.

Belangrijk om te weten is ook het volgende:

Onze koppels waaruit Pyrrhura Molinae's KUNNEN voortkomen, brengen ook Pineapples, Hypoxantha's en Cinnamons voort. Dit betekend dat tijdens de status 'eitje' en 'pas geboren' niet kan worden vastgesteld om welke ondersoort/mutatie het gaat. Ze zien er namelijk bij geboorte allemaal hetzelfde uit. Zowel hypoxantha, pineapple als cinnamon kunnen witte pootjes hebben, maar soms ook zwart en dit is pas weken na de geboorte te onderscheiden. Daarnaast betreffen de eerste weken na geboorte de kritieke levensfase, waarbij zo min mogelijk bemoeienis van ons als  mensen vereist is. Een keer teveel in het nest kijken resulteert vaak in stress bij de vogels met fatale afloop.
Pas wanneer met name de borstveren volledig zijn doorgekomen, is met zekerheid vast te stellen om welke (onder-) soort het gaat. Dit heeft tot gevolg dat zowel op de openbare actuele overzichtspagina als in het VIP PLUS leden gedeelte een status nog kan veranderen, totdat de vogel enige tijd 'bij de ouders' is en definitief kan worden vastgesteld om welke kleur/ondersoort/mutatie het gaat. Het is dus niet ondenkbaar dat de reservering van een van deze ondersoorten de status van 'pas geboren' moet worden teruggezet naar 'eitje' als blijkt dat de gereserveerde cinnamon een pineapple is, of andersom. In sommige gevallen blijkt nog later dat een vermeende ondersoort toch een andere mutatie betreft, waardoor de status 'bij de ouders' alsnog moet worden veranderd in 'pas geboren'of 'eitje'. Uiteraard koppelen wij uw reserveringsnummer altijd aan de betreffende door u gereserveerde ondersoort, zodra deze beschikbaar is. Houd hier aub rekening mee.

 

Tot zover de inleiding over de Pyrhurra's en hun verzorging.
De meest voorkomende soorten worden op onze website apart behandeld.
 

 

Specifieke Informatie:
   
Voor uitgebreide informatie per pyrrhura soort Gedetailleerde info per Ondersoort
  
Ik heb een Pyrrhura, en wat nu? Wat te doen de eerste tijd met je nieuwe baby Pyrrhura?
 
 

Trainen en Tam maken

 

Hoe gedraagt een tamme Pyrrhura zich?

Deze vraag is in z'n algemeenheid te beantwoorden met: speels, creatief, gezellig, pittig en veel communicerend. Het verschil tussen de soorten onderling is qua gedrag als tamme vogel meer afhankelijk van de opvoeding dan van de soort.

Zoals bij de meeste tamme vogels, is de opvoeding van essentieel belang. Een verkeerd getrainde vogel kan erg irritant zijn, vanwege het snerpende geluid dat ze kunnen produceren.

Daartegenover staat dat een goed opgevoede Pyrrhura kan praten, intelligent genoeg is om allerlei kunstjes te leren en zeer vredelievend is. Ze kunnen heel erg aanhankelijk doen en hebben vooral wanneer ze alleen gehouden worden de nodige aandacht nodig.

Eenmaal de baby en kleuterfase voorbij, lenen ze zich er goed voor om allerlei kunstjes te leren. Er bestaan hierover allerlei wilde idee?, met name bij mensen die zich tot de 'gevestige vogel orde' menen te mogen rekenen. Boekenschrijvers en quasie wetenschappelijk onderlegden hebben de meest extreme anti vogel trainings opvattingen. Hoofdzakelijk omdat ook hier geld: onbekend maakt onbemind. Vogels kweken is ?n ding, maar met vogels samen leven is iets heel anders.

Wil je een tamme pyrrhura in huis houden dan gaat dit tot op zekere hoogte zonder al te veel moeite prima. Weet je echter meer over de achtergronden van dit dier vanuit de natuur, bijvoorbeeld dat het uitermate energieke vogels zijn die continue actief zijn, dan zul je begrijpen dat je hem niet alleen in een kooitje in de huiskamer moet zetten.

Vanwege hun intelligentie kun je veel met ze bezig zijn. Het leren van kunsjtes is daarom ook geen domme circus achtige bezigheid, maar veel eerder een noodzakelijk bezigheids therapie zou je kunnen zeggen. Ze hebben behoefte aan veel contact en vinde het blijkbaar prachtig om iets te doen voor een beloning. We kennen verschillende pyrrhura eigenaren die zelf meer geavanceerde truc hebben aangeleerd aan hun vogel, zoals woordjes zeggen op commando, bal spelletjes doen waarbij de vogel iets moet oppakken en moet neer leggen.

Hier is ontzettend veel meer over te zeggen. Heeft dat uw interesse, overweeg dan eens onze speciale vogel trainingscursus te doen: http://www.birdbox.nl/babyvogels_leden/

 

Welke Pyrrhura's zijn allemaal bekend?

 
Pyrrhura cruentata (Blauwkeel parkiet)*
Pyrrhura frontalis frontalis (Bruinoor parkiet)*
Pyrrhura frontalis chiripepe (Paraquay bruinoor parkiet)*
Pyrrhura frontalis devillei (Deville?s parkiet)*
Pyrrhura cruentata
Pyrrhura frontalis frontalis
Pyrrhura perlata perlata
Pyrrhura perlata perlata (Roodbuikparkiet)*
Pyrrhura perlata lepida (Waglers parel parkiet)*
Pyrrhura perlata coerulescens (Miritiba parel parkiet)*
Pyrrhura perlata anerythra (Neumans parel parkiet)
Pyrrhura molinae molinae (Groenwangparkiet)*
Pyrrhura molinae australis (Argentijnse groenwang parkiet)*
Pyrrhura molinae phoenicura (Schiegels groenwang parkiet)
Pyrrhura molinae hypoxantha (Geelborst groenwang parkiet)*
Pyrrhura molinae restricta (Palmarito groenwang parkiet)*
Pyrrhura leucotis leucotis (Witoor parkiet)*
Pyrrhura leucotis griseipectus (Braziliaanse witoor parkiet)*
Pyrrhura leucotis pfrimeri (Pfrimers witoor parkiet)
Pyrrhura leucotis emma (Emma?s witoor parkiet)*
Pyrrhura leucotis auricularis (Monagas witoor parkiet)
Pyrrhura molinae molinae
Pyrrhura perlata lepida
Pyrrhura leucotis auricularis
Pyrrhura picta picta (Geschilderde parkiet)*
Pyrrhura picta amazonum (Santar? parkiet)*
Pyrrhura picta microtera (Kleine bonte parkiet)
Pyrrhura picta lucianii (Prins lucians parkiet)
Pyrrhura picta roseifrons (Rozekop parkiet)*
Pyrrhura picta subandina (Jaraquiel parkiet)
Pyrrhura picta caeruleiceps (Magdalena parkiet)
Pyrrhura picta pantchenkoi (Pantchenko parkiet)
Pyrrhura picta eisenmanni (Azureo parkiet)
Pyrrhura egregia egregia (Roodschouder parkiet)*
Pyrrhura egregia obscura (Gran-Sabana parkiet)
Pyrrhura picta picta
Pyrrhura picta roseifrons
Phyrrhura egregia egregia
Pyrrhura viridicata (Santa Marta parkiet)
Pyrrhura orcesi (El oro parkiet)
Pyrrhura melanura melanura (Zwartstaart parkiet)
Pyrrhura melanura souancei (Souanc?zwartstaart parkiet)*
Pyrrhura melanura berlepschi (Berlepsch?s parkiet)*
Pyrrhura melanura pacifica (Pascifische zwartstaart parkiet)*
Pyrrhura melanura chapmani (Chapmans parkiet)*
Pyrrhura rupicola rupicola (Zwartkop parkiet)*
Pyrrhura rupicola sandiae (Sandia parkiet)*
Pyrrhura albipectus (Witnek parkiet)
Pyrrhura rupicola sandiae
Pyrrhura hoffmanni
Pyrrhura rupicola sandiae
Pyrrhura hoematotis hoematotis (Roodoor parkiet)
Pyrrhura hoematotis immarginata (Cubiro roodoor parkiet)
Pyrrhura calliptera (Bruinborst parkiet)
Pyrrhura rhodocephala (Roodkop parkiet)*
Pyrrhura hoffmanni hoffmanni (Hoffmans parkiet)*
Pyrrhura hoffmanni gaudens (Chiriqui parkiet)

* = soorten die in Europa in avicultuur voorkomen  
 
 

 

KLIK HIER om je GRATIS aan te melden
voor het komende Online Bird Event

 
 
 

 

 
Pyrrhura Perlata
Pyrrhura Perlata

Pyrrhura Molinae

Pyrrhura Pineapple

Pyrrhura Molinae

Pyrrhura Molinae Cinnamon

 

NIEUW & Vers Van De Pers:

 

Is Er Leven Na Het Trainen? "Vogel Verrijking Voorkomt Verveling"

 • Waarom de reguliere vogelhandel niet blij is met deze uitgave..  

 • De Waarheid over het houden van een papegaai & parkiet als  HUISDIER  

 • Waarom ik zelfs telefonisch bedreigd wordt ( audio-opname in ledengedeelte) deze informatie niet openbaar te maken  

 • Hoe gemakkelijk je zelf veiliger en beter vogel speelgoed kunt maken  

 • Waarom verveling oorzaak nummer 1 is van alle gedragsproblemen bij papegaaien en parkieten  

 • Geheimen m.b.t. verrijking bij papegaaien en parkieten die nooit eerder bekend gemaakt zijn


  Ik leer je nu alle ins- en outs over hoe het DAGELIJKS LEVEN van jouw vogel er uit moet zien!

  Aan de hand van nooit eerder in de openbaarheid gebrachte onderzoeksresultaten met fascinerende en soms zelfs schokkende feiten,
  laat ik je zien hoe je heel snel het gedrag van je papegaai of parkiet positief kunt be?vloeden en ongewenst gedrag zowel kunt herstellen als voorkomen.

KLIK HIER om naar de
Tijdelijke Aanbieding te gaan...

 
 
 
 
 
 
 

 

ContactDierenartsen | Reacties | Faqs

all rights reserved tammevogels.nl voorwaarden | Disclaimer | Privacy